(DĐDN) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (Spark) và Tổ chức Adelphi (Đức) tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề: Ươm tạo năng lực tiếp nhận đầu tư tạo hiệu quả xã hội.

Hội thảo diễn ra nhằm hướng đến chất lượng tốt hơn cho các hoạt động ươm tạo và cung cấp dịch vụ.

Thời gian: ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Kim Thơ, số 01 Ngô gia Tự, TP.Cần Thơ

Hội thảo diễn ra nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển năng lực/ươm tạo doanh nghiệp và các doanh nghiệp xã hội/Kinh doanh cùng người thu nhập thấp chia sẻ thông tin và các công cụ giúp hướng đến chất lượng tốt hơn của các hoạt động ươm tạo và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

VCCI Cần Thơ - 12 Hoà Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3814557 (107);

Fax: 0710 3824169 gặp Thanh Thảo (di động: 0989 960 285).

Nam Phong