(DĐDN) - Đây là chỉ đạo của lãnh đạo VCCI và TP.Cần Thơ đối với VCCI Cần Thơ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

VCCI-Can-Tho Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 215 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2016 của VCCI Cần Thơ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2016 của đơn vị.

Báo cáo chỉ rõ, trong năm 2015, VCCI Cần Thơ đã hoàn thành tốt kế hoạch của chi nhánh cũng như những nhiệm vụ được Ban Thường trực chỉ đạo. Tất cả các mặt công tác được kiện toàn và có bước phát triển. Vị thế, uy tín của chi nhánh đối với các địa phương, các đối tác quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong vùng ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2015, VCCI Cần Thơ đã thể hiện vai trò nổi bật của mình đối với ngành thủy sản. Cụ thể, đơn vị đã hỗ trợ trực tiếp về mặt nhân sự và tài chính cho Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VNPA) để phía Hiệp hội hoạt động ổn định. VCCI Cần Thơ cũng giúp VNPA kết nối với các cơ quan chuyên môn ở cả trung ương lẫn địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước để tiến hành nghiên cứu, tham mưu chính sách cho Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc quản lý cũng như phát triển ngành cá tra Việt Nam.

Ngoài những mặt đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong năm 2015. Theo đó, nguồn quỹ ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm còn rất hạn chế. Các hoạt động gần như phải sử dụng nguồn kinh phí từ doanh nghiệp; trong khi đó, doanh nghiệp ĐBSCL đa phần có quy mô nhỏ nên việc đóng phí tham gia còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, cũng do hạn chế về kinh phí nên nội dung của các hoạt động xúc tiến chưa đi vào cụ thể, đặc biệt là các hoạt động ráp mối thương mại trực tiếp cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác định rõ kế hoạch hoạt động của VCCI Cần Thơ trong năm 2016. Nội dung kế hoạch tập trung vào 05 nhiệm vụ chính bao gồm: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư theo hướng tăng cường các hoạt động thường niên nhưng tập trung thực hiện theo phương thức mới; Thứ 2, thúc đẩy hình thành các ngành kinh doanh mới trong khu vực như CNTT, công nghệ sinh học, chế biên, logistics…; Thứ 3, tăng cường kết nối các doanh nghiệp với các nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu, viện, trường Đại học trong và ngoài nước để giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thứ 4, tập trung triển khai các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo hướng chiều sâu; Thứ 5, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu kinh tế, quản trị doanh nghiệp.

Từ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong năm 2015, hội nghị cũng đã thảo luận, đưa ra giải pháp cho thời gian tới theo hướng nâng cao hiệu quả công tác, tập trung đưa các hoạt động đi vào chiều sâu để tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL.

Đại diện lãnh đạo TP.Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam cho rằng: “VCCI Cần Thơ nên dựa trên cơ sở mối liên kết với các tổ chức xúc tiến, các đối tác trong và ngoài nước để tăng cường công tác dự báo thị trường, giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, tránh bị động như trường hợp ngành gạo năm vừa qua”.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên VCCI Cần Thơ thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng nhấn mạnh, để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, VCCI Cần Thơ phải chú trọng một số nội dung cốt lõi bao gồm: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp; tập trung vào công tác dự báo thị trường để doanh nghiệp có định hướng phát triển; hỗ trợ xây dựng một số ngành kinh tế mới; hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp để tăng cường công tác xúc tiến đầu tư cũng như đi đầu trong nỗ lực tái cấu trúc doanh nghiệp và tham gia đề đạt ý kiến doanh nghiệp đến các cấp chính quyền trong việc cải thiện thể chế chính sách giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lạc Long – VCCI Cần Thơ