Ngày 25/05 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu ra đồng chí Phạm Đình Vũ, Chánh Văn phòng Công tác Hiệp hội DN là Bí thư BCH khóa mới với tỉ lệ 91%.

5 6 7 8 9 10 11 12