Ngày 24/4, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Giao ban doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ với chủ đề "Cải cách thể chế và sự nghiệp phát triển doanh nghiệp".

1 2 3 4 5 6 7 8