Tại cuộc gặp Trưởng đại diện các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mới bổ nhiệm được tổ chức ngày 23/05 vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dồn dập “đặt hàng” các tân đại sứ với kỳ vọng những “đơn hàng” này sẽ mang lại nhiều thay đổi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

1 2 3 4 5 6 7 8