Hội nghị các nền kinh tế APEC đang diễn ra trong bối cảnh xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộn, trong khi đó, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch cũng đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, xu hướng hội nhập vẫn được cho là chiếm ưu thế hơn cả.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8