Có lẽ chính quyền địa phương và người dân Phú Yên phải cảm ơn rất nhiều tới đạo diễn Victor Vũ khi đã đem tới cho công chúng một bộ phim hay thông qua những cảnh vật nên thơ hữu tình, chứa đựng những giá trị vô hình cho Phú Yên phát triển du lịch.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8