Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá của Việt Nam

Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá của Việt Nam

20/11/2016 8:26 Sáng

(DĐDN) – “Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước”.

Đây là phát biểu của đồng Chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 được tổ chức tại tỉnh Hà Giang.

vanhoa1

Đồng Chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II với chủ để “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới – Hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, diễn ra tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trong 2 ngày 18, 19-11-2016.

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc Mông với tinh thần yêu nước và cách mạng, đã đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng 54 dân tộc dân tộc Việt Nam có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, là căn cứ địa cách mạng, góp phần to lớn trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đồng bào tin tưởng và ủng hộ đường lối của Đảng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng Chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta được kết tinh từ những giá trị văn hóa tốt đẹp, vừa phong phú, vừa đa dạng trong thống nhất và giàu bản sắc mà đồng bào các dân tộc là chủ thể sáng tạo, từ ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội, tín ngưỡng,… không chỉ có ý nghĩa phản ánh đời sống tâm hồn, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển.

vanhoa2

Quang cảnh Ngày hội Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II.

Vì vậy, việc tổ chức Ngày hội Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông.

Đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu của mình với Đảng, với Bác Hồ, ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên quần chúng dân tộc Mông các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk đã về hội tụ, chung vui thắm tình đoàn kết và tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh có đồng bào dân tộc Mông trong những năm qua đã vượt lên khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đặc biệt về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện và nâng cao.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các Ban, Bộ, Ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, xây dựng những giá trị văn hóa mới; phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Gia Bảo

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.02%
 • 5.26%
 • 7.02%
 • 1.75%
 • 21.05%
 • 8.77%
 • 1.75%
 • 1.75%
 • 14.04%
 • 19.3%
 • 7.02%
 • 5.26%