Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ khiến áp lực giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ thêm khó khăn, khi lực lượng này vẫn còn thất nghiệp nhiều. Bên cạnh đó, việc kéo dài tuổi nghỉ hưu còn ảnh hưởng đến chính sách cán bộ hành chính nhà nước, công tác quy hoạch.

Danh sách bài viết
4 5 6 7 8 9 10 11
Đọc báo giấy