Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng vừa có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về tình hình lương và đời sống của cán bộ công nhân viên chức cũng như người lao động hiện nay nhằm nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách tiền ..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy