Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Xung quanh câu chuyện này, Diễn Đàn Doanh Nghiệp đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược v..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8