VAMC lại tăng lãi suất tham chiếu

Như vậy, mức lãi suất VND này đã tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức quý II và III/2017 là 9,7%/năm và tăng 0,1 điểm phần so với quý I/2017 là 9,8%/năm.

Cơ sở để tính lãi suất tham chiếu là lãi suất huy động vốn bình quân 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước: BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank cộng Biên độ lãi suất (là mức bình quân chênh lệch giữa lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng thông thường của 04 ngân hàng trên với lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của tổ chức tín dụng đó).

Do đó, mức lãi suất tham chiếu được xác định cụ thể: VND là 9,9%/năm; USD là 4,9%/năm và EUR là 4,7%/năm. Mức lãi suất trên được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý IV/2017.

Trên thị trường, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đối với cá nhân của: Vietinbank là 6,8%/năm; BIDV là 6,9%/năm; Vietcombank là 6,5%/năm và Agribank là 6,6%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng TMCP, lãi suất huy động 12 tháng đối với cá nhân tại VPBank, số tiền gửi dưới 100 triệu đồng là 6,7%/năm và trên 10 tỷ đồng là 6,9%/năm; tại Techcombank là 6,4%/năm; tại Sacombank là 6,8%/năm; tại ACB là 6,2%/năm…

Từ đầu năm 2017 đến nay, VAMC đã mua thêm 25.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng, nâng tổng số nợ xấu VAMC đã mua từ ngân hàng lên trên 260.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên, VAMC xử lý được 20.000 tỷ đồng nợ xấu bằng việc tự xử lý ngân hàng và sự phối hợp với VAMC. Đặc biệt, việc mua bán nợ được thực hiện theo cơ chế và giá thị trường kể từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Trong năm 2018, VAMC dự kiện sẽ nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng và đến năm 2020 sẽ là 10.000 tỷ đồng. Tất nhiên, với tiềm lực này, để xử lý khoản nợ xấu hơn 10 tỷ USD (trên 260.000 tỷ đồng) mà VAMC đã mua lại từ các ngân hàng là chưa đủ, vì vậy VAMC sẽ phải nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới để đẩy mạnh xử lý nợ xấu.

Từ nay đến cuối năm,  VAMC dự kiến sẽ mua thêm 35.000 - 40.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng.  Trước đó vào năm 2016, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 28.000 tỷ đồng nợ xấu.