(DĐDN) - Ngày 22/3, tại Hải Phòng đã diễn ra hội thảo: “Vai trò của cộng đồng DN trong phòng chống tham nhũng” do Ngân hàng thế giới (WB) và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của Ông Phí Văn Dực - GĐ chi nhánh VCCI tại Hải Phòng, Ông Ngô Mạnh Hùng - Chuyên gia Tổng thanh tra Chính phủ, Bà Keiko Sato - GĐ điều hành Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó trưởng phòng ban pháp chế VCCI, Ông Nguyễn Đình Bích- Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng... cùng đại diện các DN, hiệp hội các DN và tổ chức hữu quan.

Trước đó, Ngân hàng thế giới đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ thực hiện một báo cáo nghiên cứu về “Tham nhũng nhìn từ góc độ của doanh nghiệp, người dân và công chức, viên chức” được tiến hành với 1.058 doanh nghiệp tại 10 tỉnh/thành phố, 1.801 cán bộ, công chức của 5 Bộ, 2.601 người dân đã cung cấp nhiều dữ liệu và phân tích một số khía cạnh về tình hình tham nhũng ở Việt Nam.

Bà Keiko Sato- GĐ điều hành Ngân hàng thế giới tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
Bà Keiko Sato cho rằng: “DN vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của tham nhũng” vậy nên vai trò của cộng đồng DN trong phòng chống tham nhũng là rất quan trọng. Hội thảo cũng đưa ra những giải pháp nhằm cải cách, hiện đại hóa thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng tổng thể, tạo sự minh bạch thực sự trong tiếp cận thông tin, sửa đổi Luật Đất đai để hạn chế những hình thức cưỡng chế thu hồi đất cho các dự án tư nhân, giảm lãi suất ngân hàng để cứu DN.

Hội thảo lần này còn là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Minh Huệ