Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc thay mặt cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam tặng chiếc tù và cho Thủ tướng. Đây là biểu tượng cho người đứng đầu các hiệp hội doanh nghiêp trên cả nước.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc thay mặt cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam tặng chiếc tù và cho Thủ tướng. Đây là biểu tượng cho người đứng đầu các hiệp hội doanh nghiêp trên cả nước.

Đây là mẫu giải thưởng đầu tiên dành cho lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu. Chủ tịch VCCI cũng đã kiến nghị trao Giải thưởng Chiếc tù và ngay đầu năm 2018 và được Thủ tướng chấp nhận. Tuy nhiên, Thủ Tướng nhấn mạnh, để được trao giải, đó phải là những lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp thực sự có thành tích xuất sắc.

Theo TS Vũ Tiến Lộc: Chiếc tù và xa xưa dùng để đốc thúc tinh thần quân sĩ trong các chiến dịch vì vậy Giải thưởng Chiếc tù và là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của các Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp với vai trò là người phát đi những hiệu lệch của người đứng đầu Hiệp hội.

Đích thân Thủ tướng, với vai trò là tổng tư lệch của nền kinh tế đã sử dụng chiếc tù và phát đi thông diệp mạnh mẽ rằng: Chính phủ luôn lắng nghe các kiến nghị đề xuất, tham vấn của cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới, cải cách, kiến tạo hơn nữa.

TS Vũ Tiến Lộc cho biết: Hiện nay, trên cả nước có 500 Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề, các Hiệp hội doanh nghiệp tại các tỉnh thành phố và hầu hết đều đã là thành viên VCCI. Để hỗ trợ các Hiệp hội, VCCI đã thành lập Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp để cùng tham gia vào công việc tư vấn chính sách, đồng thời liên kết các Hiệp hội, đào tạo... Phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành thiết lập cơ chế đối thoại với các Hiệp hội để giúp đỡ các doanh nghiệp.

Đánh giá cao những nỗ lực của VCCI, Thủ tướng cho rằng: Với sự tham vấn của các hiệp hội, Chính phủ đã cắt bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính, nhất là các điều kiện cản trở môi trường kinh doanh. Để làm được điều đó thì tiếp cận ý kiến của các Hiệp hội, phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp về sự ràng buộc, gây khó khăn trong kinh doanh là kênh rất quan trọng.

Người xưa thường nói "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" với hàm ý tốn công mà không được lợi lộc gì. Tuy nhiên với những nhìn nhận, đánh giá từ người đứng đầu Chính phủ, những đóng góp của các Hiệp hội doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội doanh nghiệp đã được ghi nhận.

Và Giải thưởng Chiếc tù và sẽ là động lực để các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường đối thoại, kiến nghị phát đi các thông điệp để Chính phủ lắng nghe, các cơ quan quản lý điều chỉnh, sửa đổi, hỗ trợ tốt hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp. Đưa quyết tâm cải cách của Chính phủ xuống cấp cơ sở. Thực hiện tốt phương châm của Chính phủ là đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và giúp doanh nghiệp có môi trường phát triển lành mạnh, minh bạch, có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế.