(DĐDN) –Tại cuộc họp về hiện trạng đầu tư và định hướng quy hoạch khu Đầm Nhà Mạc do UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: “Trong định hướng phát triển KCN Đầm Nhà Mạc, cần ưu tiên cho phát triển dịch vụ cảng biển”.

88888

UBND tỉnh Quảng Ninh đang lắng nghe các ý kiến về hiện trạng đầu tư và định hướng quy hoạch khu Công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc

Khu Công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc (thị xã Quảng Yên) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích quy hoạch là 3.710ha, trong đó diện tích Khu công nghiệp là 1.500ha.

Theo các đề xuất tại cuộc họp, quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc sẽ theo định hướng là khu cảng và dịch vụ cảng biển với 4 khu chức năng chính: Khu bến cảng tổng hợp, chuyên dùng bố trí dọc sông Bạch Đằng, sông Chanh với diện tích khoảng 500 ha; Khu dịch vụ cảng, bố trí sau các khu bến cảng có diện tích 750 ha; Khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.500 ha; khu dân cư mới phát triển.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Việc ưu tiên này nhằm phát huy tối đa lợi thế về dịch vụ sau cảng và lợi thế về giao thông đường thủy".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập nghiên cứu quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực.

Ngoài diện tích đã được Chính phủ phê duyệt là 3.710ha, ông Long yêu cầu cần nghiên cứu mở rộng KCN-Dịch vụ Đầm Nhà Mạc theo hướng Bắc; Khi nghiên cứu cần chú ý vấn đề giao thông kết nối để khai thác khu vực cảng biển.

Sở Giao thông Vận tải cần tiến hành bổ sung ngay quy hoạch hệ thống cảng biển; ưu tiên tối đa diện tích sau cảng làm dịch vụ; triển khai ngay dự án đường giao thông kết nối từ Phong Hải (Quảng Yên) đến Lạch Huyện (Hải Phòng) dài 9km theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Hiền Vũ