Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các dự án PPP, ODA

Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các dự án PPP, ODA

11/08/2015 3:47 Chiều

(DĐDN) – Việc xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản được coi là ưu tiên đầu tiên lại không nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

dautu1

Ưu tiên số một là bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo PPP và ODA

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 như sau: Ưu tiên số một là bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong những ngành, lĩnh vực có dự án PPP; Thứ 2 là ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; Thứ ba, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước. Tiếp theo là bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014 nhưng còn thiếu vốn, các dự án của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020. Cuối cùng là các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.

Cho rằng thứ tự này chưa thật hợp lý, đa số ý kiến trong  Ủy ban Tài chính –  Ngân sách của Quốc hội đề nghị sắp xếp lại. Đầu tiên là xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn đã ứng trước, vì nợ đọng xây dựng cơ bản và vốn ứng trước khá cao đang rất phổ biến ở các bộ, ngành, địa phương. Việc thực hiện Luật Đầu tư công và Luật ngân sách Nhà nước đòi hỏi phải xử lý dứt điển nợ đọng xây dựng cơ bản. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào thứ tự ưu tiên này việc hỗ trợ các dự án quan trọng, cấp bách của quốc phòng – an ninh, hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Ưu tiên thứ hai là bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong những ngành, lĩnh vực có dự án PPP; bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA. Vì đây là những nguồn vốn đối ứng có thể huy động vốn tối đa và có hiệu quả của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Ưu tiên thứ ba là bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014, có đầy đủ thủ tục đầu tư nhưng còn thiếu vốn và các dự án của giai đoạn 2011-2015 còn dở dang chuyển sang giai đoạn 2016-2020 để phát huy hiệu quả đầu tư, không gây lãng phí.

Ưu tiên thứ tư là bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.

Về vấn đề ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực có dự án PPP, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, quy định rõ tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư của ngân sách nhà nước trong các dự án PPP ở Bộ, ngành, địa phương; có danh mục cụ thể quy định rõ mức vốn, các hạng mục sẽ bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trong việc thực hiện dự án PPP, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản được coi là ưu tiên đầu tiên lại không nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ không đồng tình với việc ưu tiên cho trả nợ mà cần thực hiện theo Luật Đầu tư công. “Quan điểm là không ưu tiên, phải tự lo lấy, thậm chí cắt ngân sách lần sau thì vẫn phải trả”. Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA trước rồi mới đến PPP.

Châu Huệ

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.02%
 • 5.26%
 • 7.02%
 • 1.75%
 • 21.05%
 • 8.77%
 • 1.75%
 • 1.75%
 • 14.04%
 • 19.3%
 • 7.02%
 • 5.26%