9 tỉ đồng “lơ lửng”

Theo đó, đoàn thanh tra BHXH VN đã kiến nghị chưa chấp nhận thanh toán gần 8,7 tỉ đồng chi phí KCB BHYT 2 năm 2015 - 2016. Trong đó, năm 2015 là 3,54 tỉ đồng và năm 2016 là 5,14 tỉ đồng.

Số tiền trên không trùng với tiền đã trừ của BHXH tỉnh, của các đoàn thanh tra, kiểm tra trong quãng thời gian tương ứng. Ngoài ra, BHXH VN không chấp nhận thanh toán chi phí thực hiện kỹ thuật đặt stent với số tiền lên đến hơn 32 tỉ đồng.

BVĐK Bình Định ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh, năm 2015, cơ quan quản lý quỹ từ chối thanh toán 1,76 tỉ đồng; năm 2016 từ chối tiếp gần 2,40 tỉ đồng.

p/Đoàn thanh tra BHXH VN đã kiến nghị chưa chấp nhận thanh toán gần 8,7 tỉ đồng chi phí KCB BHYT 2 năm 2015 - 2016.

Đoàn thanh tra BHXH VN đã kiến nghị chưa chấp nhận thanh toán gần 8,7 tỉ đồng chi phí KCB BHYT 2 năm 2015 - 2016.

Theo BHXH VN, BV chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT với cơ quan BHXH tỉnh. Điều này khiến công tác quản lý, giám sát trở nên bất cập. Có nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng phúc lợi, tức chưa đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng như quy định nhưng cũng được BV cho hưởng chế độ thai sản. 19 lao động hợp đồng khoán việc gồm nhân viên trông xe, bảo vệ, nhà thuốc hưởng lương do đơn vị tự chi trả bằng nguồn vốn dịch vụ cũng bị phớt lờ khác biệt giữa lương cũ - lương mới.

Ở nhóm lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách, có 343 trường hợp không được đóng BHXH, BHYT đúng quy định. Nghiêm trọng hơn, có 240 lượt lao động từ tháng 12.2014 - tháng 3.2017 được thanh toán chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản trong khi vẫn đang hưởng lương với tổng số tiền 468,8 triệu đồng.

Thêm 32 tỉ đồng tạm “treo”

Đến ngày 10/4/2017, BHXH Bình Định gửi công văn 293/BHXH-GĐBHYT đến Sở Y tế, BVĐK Bình Định thông báo không chấp nhận thanh toán chi phí thực hiện kỹ thuật đặt stent của 491 lượt bệnh nhân với số tiền 32,81 tỉ đồng. Lý do: BV không cung cấp đầy đủ hình ảnh chụp, hình ảnh can thiệp mạch bệnh nhân. Trả lời về khoản 32 tỉ đồng mà BHXH VN “chưa chấp nhận thanh toán”, bác sĩ Hồ Việt Mỹ - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Máy chụp DSA dùng nhiều năm nay, liên tục hư lên hư xuống. Mỗi lần như vậy, dữ liệu lưu trữ mất hết…”.

Cùng thời điểm Đoàn thanh tra BHXH VN đến BV, Sở Y tế, với sự tham gia của đại diện BHXH Bình Định cũng nhập cuộc xác minh. Họ lựa chọn ngẫu nhiên một số người bệnh để kiểm tra thực tế. Cho tới giờ, không phát hiện trường hợp nào gian dối. Hơn 32 tỉ đồng chỉ là tạm “treo”. Khi có kết luận của Sở Y tế, tôi tin BHXH VN sẽ đồng ý... tháo khoán”.

Bác sĩ Mỹ ký biên bản với Đoàn thanh tra BHXH VN, cam kết hoàn trả gần 495 triệu đồng về Quỹ BHXH do thực hiện “không đúng quy định pháp luật”. Người đứng đầu cơ sở KCB lớn nhất Bình Định cũng hứa đóng bổ sung 103,7 triệu đồng từ tiền chênh lệch mức lương của 19 lao động hợp đồng.