(DĐDN)- Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang xung quanh vấn đề này.

Năm 2016, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ, UBND tỉnh cũng như các cơ quan của Tuyên Quang đã triển khai thực hiên nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

- Cụ thể là các biện pháp hỗ trợ nào, thưa ông?

Nổi bật là việc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 27-4-2015 để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016.

UBND tỉnh cũng đã có Chương trình hành động số 06/CT-UBND (ngày 28/6/2016) với sự phân công chức năng nhiệm vụ cho các cấp, các ngành một cách rõ ràng và có tiến độ cụ thể cho việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP.

Bên cạnh đó, các sở, ban ngành từ cấp tỉnh, thành phố về đến cấp quận, huyện đã thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Các cơ quan đơn vị cũng đặc biệt quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư và DN.

Đặc biệt, lãnh đạo địa phương luôn chú trọng việc tổ chức gặp gỡ đối thoại với DN, tổ chức họp định kỳ với các DN và các dự án triển khai, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của các DN, nhà đầu tư để chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, triệt để, tổ chức nhiều chương trình “Cà phê doanh nhân”, tạo điều kiện cho các khách mời gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, bạn hàng.

Những hành động thiết thực và cụ thể này đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cả bộ máy lãnh đạo của tỉnh, thể hiện rõ quyết tâm: Kiến tạo, hành động, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

- Sự hỗ trợ này đã thực sự hiệu quả qua mức độ phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thưa ông?

Năm 2016, trên địa bàn Tuyên Quang hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp, gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Hiện, các doanh nghiệp địa phương chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực thế mạnh sẵn có như: Khai khoáng, xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông-lâm sản…

Trong năm 2016, một số nhà đầu tư lớn đã tìm hiểu và đầu tư tại Tuyên Quang như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang… Qua đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.

Các sở, ban ngành của tỉnh phải coi thủ tục hành chính nói chung và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan nhà nước.

- Có thể những con số này là bước đột phá với địa phương, nhưng so với các tỉnh cũng như với tiềm năng của Tuyên Quang, mức tăng trưởng DN còn hạn chế, thưa ông?

Là tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều ưu thế thuận lợi, tuy nhiên, Tuyên Quang nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, xuất phát điểm kinh tế thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông còn thiếu và yếu.

Hơn nữa, những DN địa phương chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực thế mạnh sẵn có như: khai khoáng, xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông-lâm sản… rất ít sản xuất hàng tiêu dùng. Bởi thế nên sự suy giảm phát triển trong những năm trước đây cùng các thay đổi về cơ chế, chính sách quản lý, nhất là việc cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11/NQ-CP, hạn chế hoặc cấm xuất khẩu khoáng sản đã khiến nhiều DN khó khăn hoặc phải hoạt động cầm chừng hoặc chuyển đổi hoạt động.

Bên cạnh đó, các DN cũng còn nhiều điểm yếu: Hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính yếu, trình độ quản lý hạn chế… Cùng với đó là việc chưa xác định mục tiêu lâu dài, chiến lược hoạt động cũng như định vị rõ DN, sản phẩm trên thị trường nên sản phẩm, dịch vụ thô sơ, giá trị thấp, hàm lượng công nghệ và kỹ thuật lạc hậu nên không đủ chi phí áp dụng quản trị hiện đại cũng như xây dựng thương hiệu bền vững.

- Vậy theo ông, cần giải pháp nào để giải quyết những khó khăn trên?

Qua quá trình hoạt động, là cơ quan đại diện, là tiếng nói cho trên 230 DN trên địa bàn, Hiệp hội DNNVV có 6 kiến nghị cụ thể:

Đề nghị tỉnh cho thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, trên cơ sở sáp nhập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả “một cửa” tại các sở, ban ngành và tại UBND cấp huyện.

Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh là một đầu mối giúp cho các DN về thủ tục hành chính đầu tư các dự án ngoài khu công nghiệp của tỉnh.

Áp dụng ISO vào các quy trình thực hiện TTHC, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chuẩn hóa só ngày tối đa cho từng bộ phận của cơ quan Nhà nước.

Cơ quan nhà nước cần phải minh bạch các TTHC trong lĩnh vực này, giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho các DN về điều kiện, hồ sơ thực hiện TTHC, giúp DN nắm bắt kịp thời tránh tổn thất về chi phí và thời gian.

Đặc biệt, các sở, ban ngành của tỉnh phải coi thủ tục hành chính nói chung và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan nhà nước, để có nhiều biện pháp quyết liệt hơn giúp DN trong vấn đề này.

Nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần cho các bộ công chức, viên chức theo tinh thần hỗ trợ DN, tăng cường kỷ luật hành chính 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “Một việc- một đầu mối xuyên suốt”. Chuyển từ tư duy “quản lý nhà nước hành chính” sang tư duy “phục vụ doanh nghiệp và nhân dân”.

- Xin cảm ơn ông!

 Thy Hằng – thực hiện