Nếu như “dẹp biển hiệu” theo yêu cầu của hãng Apple thì cũng gần như đồng nghĩa với “dẹp tiệm”, nhiều doanh nghiệp đang rất băn khoăn. Hành xử ra sao trong tình huống này?

1 2 3 4 5 6 7 8