(DĐDN) - Với mục tiêu đạt tới thương hiệu quốc gia, nâng tầm cao mới, trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất, hợp tác trong và ngoài nước.

vuontoithuonghieuEa

Trường Đại học Phú Yên

Triển vọng lớn

Thầy Trần Văn Chương, Hiệu Trưởng Trường Đại học  Phú Yên cho biết, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, chính sách đào tạo sau đại học và thu hút của tỉnh, các dự án đầu tư tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, đáng kể là dự án Lọc - hóa dầu Vũng Rô đang mở ra triển vọng đào tạo và hợp tác đào tạo của nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước. Đó là sự đồng thuận của nhà trường về quan điểm phát triển nhà trường, không chấp nhận tụt hậu đã góp phần  điều chỉnh thái độ,  hành vi của  toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường nỗ lực vượt khó, vươn lên trong công tác, trong tự học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của trường, của ngành.

Thầy Chương cho biết thêm, trên bước đường đạt tới thương hiệu quốc gia, nâng tầm cao mới sẽ có những thách thức, khó khăn là sự cạnh tranh hiện nay giữa các cơ sở giáo dục đại học, xu hướng hội nhập quốc tế, mà trước mắt là Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp được thành lập càng làm cho tính chất cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại hoc càng trở nên gay gắt. Phú Yên là tỉnh có quy mô kinh tế - xã hội nhỏ nên một mặt, khó có thể “hấp thụ” toàn bộ nguồn nhân lực qua đào tạo. Mặt khác, sự đầu tư ngân sách của tỉnh cho phát triển nhà trường cũng vì thế mà thấp so với mặt bằng chung của các trường đại học trực thuộc tỉnh. Trường ĐHPY có sứ mạng đào tạo đa ngành nhưng xuất phát điểm là một trường sư phạm, đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho quá trình chuyển dịch cơ cấu tuyển sinh từ sư phạm sang các ngành học khác ngoài sư phạm của trường gặp khó khăn, diễn biến chậm.

Xây dựng kế hoạch, chiến lược phù hợp

Để đạt tới thương hiệu quốc gia, nâng tầm cao mới đối với Trường ĐHPY, với đặc điểm và điều kiện của trường đại học trực thuộc cấp tỉnh, nhà trường phải xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp. Trên cơ sở chọn lọc duy trì và phát triển các chương trình đào tạo đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, đáp ứng thiết thực nhu cầu nhân lực của địa phương, đồng thời tập trung đầu tư, huy động nguồn lực đào tạo một số ngành chất lượng cao. Dự kiến các ngành đào tạo hiện nay của trường có thể xây dựng thành thương hiệu quốc gia bởi giàu truyền thống, kinh nghiệm và thực tiễn tuyển sinh là ngành: Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, một số ngành cần thiết phục vụ phát triển kinh tế địa phương như công nghệ sinh học (lĩnh vực nông nghiệp), công nghệ hóa dầu...

Nói đến mục tiêu của trường trong thời gian tới, thầy Trần Văn Chương chia sẻ, quan điểm của nhà trường là “nhấn mạnh kết quả học tập, và coi phát triển năng lực là nền tảng của phương pháp sư phạm”. Do đó, mục tiêu của nhà trường trong năm học 2015 – 2016 sẽ là đổi mới phương pháp dạy và học, đánh giá, kiểm tra theo hướng tiếp cận phát triển năng lực người học.

Về tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu:  Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cả về quy mô ngành, nghề, số lượng người học ở các trình độ đào tạo và chất lượng đào tạo. Nhà trường phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia tất cả các chương trình đào tạo hiện có, phấn đấu có từ 10 - 15% chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế như AUN, CDIO... Trường còn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của người thầy, thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các viện, các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với mục tiêu trên góp phần đưa trường ĐHPY nâng tầm cao mới trong thời gian tới.

Hồ Công