Xây dựng sản phẩm Du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống

Xây dựng sản phẩm Du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống

25/05/2016 12:30 Chiều

(DĐDN) – Chiều 25/5, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức tọa đàm trực tuyến chủ đề “Xây dựng sản phẩm Du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống” với sự tham dự của những diễn giả làm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giải trí.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm có: Ông Nguyễn Văn Hùng – Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam; Hoạ sĩ Ngô Quỳnh Giao – Nguyên Giám đốc nhà hát múa rối trung ương; Ông Lưu Đức Kế – Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội (HanoiTourist); Ông Nguyễn Phúc Lưu – Phó Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Phát triển văn hóa và Thể thao, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch và thương mại quốc tế Vinatour; Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng.

Chương trình được tổ chức nhằm phân tích rõ hơn về sự cần thiết phải gìn giữ văn hóa Việt và doanh nghiệp cần vào cuộc nhân rộng mô hình này hơn nữa. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn có thể tìm kiếm được mô hình văn hoá đặc trưng để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong nhận thức của quốc tế về hình ảnh Việt Nam; đồng thời góp phần giáo dục, xây dựng tinh thần coi trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống trong mọi thế hệ người Việt.

van hoa truyen thong

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phần I: Thực trạng việc bảo tồn văn hóa truyền thống và việc cần thiết phải xây dựng sản phẩm văn hóa qua mô hình du lịch

Bạn đọc Thanh Trúc (Hà Nội)

Trong xu thế hội nhập ngày một sâu rộng hiện nay, theo các ông bản sắc Việt và “bản lĩnh văn hóa Việt” là gì? 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương: Đây là câu hỏi rất rộng và để trả lời đầy đủ, sâu sắc câu hỏi này phải có sự đóng góp của những người làm công tác nghiên cứu văn hoá, lịch sử cũng như nghiên cứu trên các lĩnh vực khác.

Tôi cho rằng bản lĩnh văn hoá Việt gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Điều đó cho thấy chúng ta cần xây dựng bản lĩnh văn hoá trên cơ sở khơi gợi cho các thế hệ tiếp nối hiểu rõ những giá trị truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Thứ nhất, chúng ta xây dựng bằng nội lực Việt Nam, bằng chính sức ta mà xây dựng cho ta, tức là bằng trí tuệ, tinh thần đấu tranh dựng nước và giữ nước trong hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng bằng ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của một dân tộc đã từng đánh thắng nhiều đế quốc xâm lược hùng mạnh.

nguyen van hung

Ông Nguyễn Văn Hùng – Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam: Trước hết tôi đồng ý với ý kiến của anh Hùng, hoan nghênh ý tưởng của Ban tổ chức tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Giá trị văn hóa truyền thống đi theo giá trị lịch sử và biểu hiện trên cả nội dung vật thể và phi vật thể. Mới đây, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp và đánh giá truyền thống giữ nước của dân tộc Việt và đặc biệt là vấn đề lịch sử và văn hóa người Việt được thế giới công nhận.

Hiện chúng ta đã có nhiều văn bản quan trọng như Luật về Di sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch… gợi mở việc quản lý phát triển loại hình này. Chúng ta phải tự hào với các sản phẩm truyền thống và đánh giá cao các mô hình làng văn hóa để tạo nên các sản phẩm phong phú. Tôi hy vọng tọa đàm ngày hôm nay sẽ nói rõ được điều này để nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa.

Ong Tran Ngoc Chinh

Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam

Ông Nguyễn Phúc Lưu – Phó Giám đốc Văn phòng Trung tâm UNESCO: Đứng ở góc độ Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa & Thể thao, vai trò của chúng tôi là phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam nói riêng và văn hóa khu vực nói chung.

Tính đến thời điểm hiện tại, di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận 6 di sản văn hóa vật thể và 9 di sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay cũng có hàng ngàn di sản văn hóa cấp quốc gia, cấp thành phố được công nhận.

Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm phục vụ cho công tác phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vậy nhiệm vụ này thuộc về ai? Phải chăng chỉ trông chờ vào phía Nhà nước?

Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ toàn dân, trong đó vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay trong việc phát huy giá trị di sản văn hoá là vô cùng cần thiết.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nói chung và du lịch nói riêng cần phải chủ động trong việc phát huy các giá trị văn hóa, dựa vào giá trị văn hóa để phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch văn hóa nói riêng. Thông qua hoạt động du lịch để giới thiệu và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Ong Nguyen Phuc Luu

Ông Nguyễn Phúc Lưu – Phó Giám đốc Văn phòng Trung tâm UNESCO

Hiện nay, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang thiếu các khu giới thiệu và truyền bá các giá trị di sản văn hóa. Chính vì vậy chúng ta cần phải khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đầu tư vào các không gian truyền bá các giá trị di sản văn hóa để đón tiếp du khách quốc tế nói chung và du khách là các thế hệ con người Việt Nam nói riêng.

Qua đây, tôi cũng hoan nghênh các mô hình phát triển du lịch vă hóa của các dah nghiệp, ví dụ như khu du lịch Nắng Sông Hồng, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam…

Bạn đọc Vĩnh Khánh (Hà Nội)

– Tuy nhiên thực tế cho thấy, trong thời gian qua, một bộ phận không nhỏ trong nhân dân, đặc biệt là ở tầng lớp thanh, thiếu niên đã có những biểu hiện coi nhẹ hoặc không quan tâm đến các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, chạy theo lối sống, tâm lý, thị hiếu không lành mạnh, xa lạ với con người Việt Nam. Theo các ông, thực trạng này bắt nguồn từ đâu? 

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao – Nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương: Tôi thấy rằng văn hóa truyền thống và du lịch đã phát triển từ 30- 40 năm cho nên buổi tọa đàm hôm nay rất có ý nghĩa bởi hiện ta vẫn chưa có những buổi nào cụ thể để có thể chỉ ra được những điểm được và chưa được. Hiện nay, du lịch mới phát triển theo hướng tự phát là chủ yếu. Buổi tọa đàm này rất là có ý nghĩa và có tác dụng rất lớn cho việc phát triển văn hóa truyền thống, phát triển du lịch gắn liền với văn hóa truyền thống.

Tôi đã từng đi khắp nơi nên tôi thấy các bài báo chỉ nói chung chung. Khách du lịch chỉ thích xem văn hóa truyền thống, vì có du lịch cho nên văn hóa truyền thống mới được phát triển, đặc biệt như múa rối nước đã phát triển rất tốt trong ngành du lịch. Chính là văn hóa truyền thống phát triển cho nên chúng ta mới có dịp nhìn lại mình.

Ong Ngo Quynh Giao

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao – Nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương

Ngành múa rối nước của ta đã được các bạn nước ngoài khen rất nhiều. Múa rối nước là linh hồn của văn hóa Việt Nam. Việc đưa múa rối ra nước ngoài đã giúp cho những người làm nghề múa rồi học hỏi được rất nhiều ở các nước bạn. Nhà hát múa rối nước được nước Pháp khen rất nhiều, nhưng chúng ta cần có sự đi sâu vào truyền thống chứ không nên cải cách nhiều quá.

Để mình chứng cho sự giữ văn hóa cũng cần phải giữ truyền thống văn hóa cổ xưa, nhân dịp 40 năm kỷ niệm thành lập, Nhà hát múa rối nước đã đưa vở Andersen sang Pháp và được nước bạn khen rất nhiều. Truyền thống văn hóa đi theo sự phát triển của ngành du lịch. Đã làm văn hóa phải có văn hóa, khi giữ văn hóa cũng phải có văn hóa.

Bạn đọc Lương Hằng (Vĩnh Phúc)

– Như vậy có thể thấy mối quan hệ tương hỗ mật thiết giữa bảo tồn với phát huy di sản văn hóa và giữa bảo tồn, phát huy di sản với hoạt động phát triển du lịch. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hải và ông Kế có chia sẻ gì về vấn đề này?

Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nắng Sông Hồng: Đứng trên góc độ của một người làm kinh doanh và những hoạt động kinh doanh gắn liền với sản phẩm du lịch gắn kết với văn hóa, tôi hoàn toàn tán thành các ý kiến của các diễn giả vừa phát biểu.

Hoang Hai Nang Song Hong

Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nắng Sông Hồng

Theo tôi, bất kể quốc gia nào, cá nhân nào, nếu tồn tại và phát triển được đều cần phải có bản sắc, cốt cách. Văn hóa Việt Nam có nhiều điều thú vị, nhiều ý nghĩa sâu xa mà rất nhiều khách quốc tế muốn được khám phá và trải nghiệm. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để bộc lộ được cốt cách, bản sắc của mình nhằm tiếp cận được khách hàng.

Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đất nước rất quan trọng, thế nhưng chúng ta cũng cần phải thay đổi để sự phát triển ấy phù hợp với thời đại. Sản phẩm văn hóa không chỉ thuần túy là một sản phẩm mà còn được du khách đón nhận khi nó được trưng bày, thực hiện trong không gian văn hóa.

Ví dụ: Múa rối nước nếu chỉ cho diễn ở trong nhà hát thì không gần với bản nguyên của nó, không tạo ra được không gian văn hóa vốn có của nó. Thế nhưng nếu được biểu diễn ở những thủy đình ngoài trời, tái hiện lại được cuộc sống nông nhàn của ông cha ta ngày xưa…, thì sẽ tạo được sức hấp dẫn cho người xem, qua đó, người xem có thể trải nghiệm được đúng không khí nguyênbản của loại hình này.

Tương tự, với sản phẩm hát quan họ cũng vậy, nếu hát quan họ chỉ biểu diễn ở sân khấu bình thường thì sức hấp dẫn không cao. Nhưng nếu được biểu diễn ở không gian thiên nhiên, trên bến dưới thuyền thì chắc chắn sẽ hút khách hơn, bởi nó giúp người nghe, người xem hiểu hơn về bản sắc của loại hình này.

Muốn làm được sản phẩm văn hóa, đòi hỏi chúng ta phải có sự nghiên cứu chuyên sâu, đầu tư tài chính… Bản thân tôi nói riêng và rất nhiều người trẻ nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực này đều rất mong muốn bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc để sản phẩm của Việt Nam ngày càng có tiếng nói.

Ở thủy đình Nắng Sông hồng, chúng tôi có 2 câu đối: “Phát huy tinh hoa Việt/Bảo tồn bản sắc Nam”. Slogan của chúng tôi là “Vun trồng văn hóa Việt”.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao – Nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương: Về nâng cao và bảo tồn văn hóa truyền thống, tôi thấy Nắng Sông Hồng là cơ sở làm có sự bảo tồn truyền thống nhất và được nhiều người khen ngợi. Nắng Sông Hồng là nơi phục hồi múa rối nước văn hóa truyền thống nhất.

Tôi thấy nhiều mô hình lạc hậu lại có ý nghĩa bởi đó là truyền thống của văn hóa Việt Nam và cũng được người nước ngoài khen ngợi. Bởi đó là nét văn hóa của người Việt. Văn hóa rất rộng nên chúng ta không nên phản ứng quá nét văn hóa cổ xưa.

Ong Luu Duc Ke

Ông Lưu Đức Kế – Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoi Tourist)

Ông Lưu Đức Kế – Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoi Tourist): Tôi nghĩ tiêu đề của chương trình nên là “Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống” bởi du lịch luôn gắn với văn hóa. Văn hóa là tinh túy trải qua nhiều thời gian, nhiều đời vẫn tồn tại và phát triển được thì đó là văn hóa truyền thống của địa phương và rộng hơn là của đất nước.
Du lịch là chuỗi dịch vụ cung ứng cho khách du lịch kể cả vật thể và phi vật thể, vô hình và hữu hình, nếu chuỗi dịch vụ đó càng đậm đà văn hóa thì giá trị càng cao. Bởi bản chất người du lịch là đi từ vùng này tới vùng khác họ muốn tìm hiểu những cái mới, lạ, giá trị. Nên nếu kết hợp tốt giữa du lịch và văn hóa thì việc tuyên truyền cũng như bảo tồn giá trị văn hóa sẽ được phát huy tối đa.
Chính bởi những yếu tố trên mà các công ty du lịch luôn chú ý tới những sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao.

HVS_8096

Bạn đọc Xuân Chương (Ninh Bình)

– Ở góc độ doanh nghiệp, là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và văn hóa, các ông đánh giá gì về sự hấp dẫn của các di sản văn hóa, lịch sử của chúng ta và tiềm năng phát triển thương mại – du lịch dựa trên các di sản đó như thế nào? 

Ông Lưu Đức Kế – Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoi Tourist): Ngành du lịch là thừa hưởng, tri ân, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Thực tế, các công ty du lịch có tầm thì khi nghiên cứu, thiết kế, xây dựng sản phẩm thì phải phát huy, khai thác giá trị của văn hóa. Vì vậy có những tour văn hóa chuyên biệt như Con đường di sản miền Trung, Tour du lịch ẩm thực, Tour tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật,…
Gần đây, có 1 số DN ít coi trọng đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm du lịch, đặc biệt là những cơ sở cung ứng du lịch như khách sạn, nhà hàng. Điều này cần tư vấn, trao đổi, khuyến khích để đưa những yếu tố văn hóa vào sản phẩm du lịch để nâng cao giá trị cúa sản phẩm.
Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị văn hóa, bản thân những người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài cũng cần phải mang trong mình những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và các công ty tư vấn lữ hành cũng cần tư vấn cho khách du lịch để không làm mất đi những nét văn hóa tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới.
Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nắng Sông Hồng: Đứng trên góc độ của một người làm kinh doanh và những hoạt động kinh doanh gắn liền với sản phẩm du lịch gắn kết với văn hóa, tôi hoàn toàn tán thành các ý kiến của các diễn giả vừa phát biểu.

Theo tôi, bất kể quốc gia nào, cá nhân nào, nếu tồn tại và phát triển được đều cần phải có bản sắc, cốt cách. Văn hóa Việt Nam có nhiều điều thú vị, nhiều ý nghĩa sâu xa mà rất nhiều khách quốc tế muốn được khám phá và trải nghiệm. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để bộc lộ được cốt cách, bản sắc của mình nhằm tiếp cận được khách hàng. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đất nước rất quan trọng, thế nhưng chúng ta cũng cần phải thay đổi để sự phát triển ấy phù hợp với thời đại.

Theo tôi, sản phẩm văn hóa nó không chỉ thuần túy là một sản phẩm. Một sản phẩm văn hóa sẽ được du khách đón nhận khi nó được trưng bày, thực hiện trong không gian văn hóa.

Kiến trúc sư Tống Mạnh Hải (Hà Nội)

Thưa ông Chính, công tác quy hoạch và quy hoạch các khu du lịch của chúng ta cũng đã khiến hàng loạt các danh thắng bị xuống cấp. Theo ông, để bảo tồn các giá trị văn hóa, công tác quy hoạch sẽ phải đặt ra nhiệm vụ trọng tâm gì? 

HVS_8209

Ông Trần Ngọc Chính

Ông Trần Ngọc Chính: Công tác nghiên cứu quy hoạch nói chung trên khắp đất nước mình là một nội dung quan trọng. Chúng ta phải có bảo tồn và phát huy giá trị mà bằng du lịch là tốt nhất. Đây là điều sống mãi. Chính vì vậy, công tác quy hoạch phải định hướng, nghiên cứu được các sản phẩm du lịch phát triển như thế nào? Miền Bắc như thế nào, miền núi ra sao, hải đảo??

Vấn đề bảo tồn văn hóa, quốc tế đã làm nhiều, giờ mình phải nhìn nhận để làm theo. Thực sự có một số sản phẩm đã đi vào lòng người và được Hội quy hoạch đánh giá cao. Ví dụ như Khu du lịch Nắng sông hồng… Hà Nội mở rộng đã kết nối văn hóa xứ Đoài và Tràng An, có sông Hồng ở giữa nên phải có bố cục văn hóa sinh động để có nhiều nơi vui chơi phục vụ du lịch và khách quốc tế đến tham quan, giải trí, phát huy giá trị văn hóa.

Đến khu du lịch này, chúng tôi thấy tái hiện một không gian văn hóa Bắc Bộ, phù hợp với quy hoạch mặt nước sông Hồng… Là nhà đầu tư nhỏ nhưng DN rất có ý thức xây dựng và bảo tồn văn hóa truyền thống. Ban Tuyên giáo Trung ương nên nhận xét, đánh giá hiệu quả của các DN tham gia vào các mô hình này. Nếu tốt thì tiếp tục hỗ trợ DN và nhân rộng hơn nữa mô hình này. Từ ngày có Chính phủ mới, Thủ tướng rất quan tâm đến DN và nói rõ phát triển đất nước ta phải nhờ vào DN , đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Những DN mang ý nghĩa phục vụ du lịch và văn hóa như này cần phải nhân rộng và tuyên dương. Nhà nước cần tham gia hỗ trợ những DN như thế này.

Hiện Hà Nội đang mất dần các khu vui chơi của các cháu thiếu nhi. Nắng Sông Hồng dù nhỏ nhưng đã tái hiện lại hình ảnh văn hóa sông Hồng và là điểm đến của các cháu thiếu nhi cũng như khách du lịch. Chỉ một DN đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng thì chúng ta phải biểu dương. Hội quy hoạch cũng đánh giá rất cao ý tưởng này.

Phần II: Giải pháp và Kiến nghị nhằm nhân rộng mô hình du lịch kết hợp bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống

Bạn đọc Dương Mạnh Toàn (Hội An, Quảng Nam)

– Ở khía cạnh DN, theo các ông, hoạt động du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa có những vướng mắc gì?

Ông Hoàng Hải: Theo tôi, bất cứ loại hình kinh doanh nào cũng đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Tuy nhiên, có thể các loại hình kinh doanh có ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ hoạt động văn hóa, bảo tồn gặp nhiều khó khăn hơn. Với chúng tôi, khó khăn đầu tiên khi bắt tay vào làm đó là kiến thức. Thứ hai là con người.

HVS_8226

Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nắng Sông Hồng

Doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm văn hóa thì phải cần có những con người có văn hóa, những con người thực sự yêu thích, đam mê và muốn phát triển các loại hình văn hóa. Quy tụ được những con người hội tụ được các yếu tố trên để cùng phát triển sản phẩm văn hóa không phải là điều dễ dàng.

Hiện nay, chúng tôi đang kỳ vọng sẽ khôi phục được lễ rước vinh quy bái tổ. Lễ rước này cần gần 100 người tham gia. Và tất cả sản phẩm, đạo cụ, con ngươi hỗ trợ cho sản phẩm này cần phải có không gian lớn mới có thể thực hiện được.

Tôi cho rằng, để phát triển sản phẩm du lịch gắn liền với văn hóa, chúng ta phải tạo dựng được không gian văn hóa cho loại hình đó phát triển. Việc tạo được không gian văn hóa sẽ dẫn đến chi phí đầu tư tăng, tìm mặt bằng khá khó khăn… Ngoài ra, tất cả các sản phẩm văn hóa đều phải được đầu tư, nghiên cứu, thậm chí là nhiều thủ tục… rất mất thời gian. Đây là một trong những khó khăn mà doanh nghiệp chúng tôi gặp phải khi phát triển sản phẩm văn hóa.

Về thuận lợi, theo tôi, nếu doanh nghiệp có thể tạo ra được sản phẩm văn hóa có bản sắc thì chắc chắn sẽ thành công. Một sản phẩm văn hóa được cho là có bản sắc thì phải được tạo ra, triển khai trong không gian văn hóa. Nếu làm được như vậy, chắc chắn doanh nghiệp sẽ phát triển tốt.

Bạn đọc Hoàng Ngân (Quảng Nam)

– Chưa có nhiều DN tham gia một cách có hệ thống, có tính toán và liên kết với nhau. Ông Kế đánh giá như thế nào về ý kiến này?

Ong Luu Duc Ke

Ông Lưu Đức Kế

Ông Lưu Đức Kế: Hiện chưa có thống kê nào về công ty du lịch không mặn mà với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa. Tuy nhiên chúng ta thiếu hướng dẫn, thiếu chế tài để DN du lịch, nhân lực làm du lịch có trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Nếu doanh nghiệp du lịch sợ đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu mà không tính đến chính những yếu tố văn hóa đó sẽ làm tăng giá trị sản phẩm, tăng giá trị bền vững cho sản phẩm thì chính doanh nghiệp đó cũng không thể phát triển bền vững.

Giữ gìn, khai thác giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành văn hóa và ngành du lịch mà là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội.

Bạn đọc Hương Thủy (Phúc Yên)

Trong thời gian gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng các khu du lịch mang bản sắc như Việt phủ Thành Chương, Nắng Sông Hồng có những vướng mắc liên quan đến quy hoạch vì vi phạm quy định về rừng phòng hộ, hành lang thoát lũ… Điều này ảnh hưởng rất lớn tới DN, vì vậy theo ông Chính, quy hoạch phải làm sao để doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển?

Ông Trần Ngọc Chính: Theo tôi, các cơ quan chức năng nên có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN về công tác quy hoạch bởi theo tôi biết, nhiều DN đi vào việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa như Việt phủ Thành Chương, Nắng Sông Hồng. Tuy nhiên, cả hai khu này đang có những “vấn đề” liên quan đến công tác quy hoạch.

Đơn cử, theo quy hoạch, Nắng Sông Hồng là bộ phận quan trọng trong bố cục quy hoạch Hà Nội với cây xanh, mặt nước, khu vui chơi giải trí. Trước đây có khó khăn là bị lũ ảnh hưởng lớn. Tuy vậy, từ ngày có thủy điện Sơn La, Lai Châu..  vấn đề thoát lũ đã có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, tháng 2/2016, Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh phân lũ sông Hồng nên dự án Nắng Sông Hồng hiện không còn nằm trong hành lang thoát lũ nữa và đặc biệt là không ảnh hưởng đến quy hoạch về Sông Hồng nói chung và quy hoạch Tây Hà Nội nói riêng.

Hơn nữa, ở góc độ của tôi, đây là mô hình văn hóa chuẩn nên phải có cách thức bảo vệ những mô hình này,  trừ khi quy hoạch vào mục đích quốc phòng thì ta cần tính toán, nếu không chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cần phải có thái độ quan tâm đúng đến việc bảo tồn giá trị văn hóa và thu hút du khách. Có như vậy mới thu hút được nhiều DN tham gia vào mô hình này.

HVS_8109

Bạn đọc Trúc Linh (Gia Lâm – Hà Nội)

Tôi là một người dân có nhà ở gần khu sinh thái Nắng Sông Hồng và biết rằng nhờ có khu du lịch này, người dân được hưởng thêm nhiều tiện ích, ông Hoàng Hải có thể chia sẻ về mô hình này? 

Ông Hoàng Hải: Khu đất Nắng Sông Hồng đang đầu tư trước đây là bãi trũng, nơi đổ trộm phế thải, khai thác trộm đất màu. Hàng núi rác thải, phế thải đã được hình thành bất hợp pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và ô nhiễm trầm trọng hệ nước mặt của sông Hồng và nước ngầm của khu vực – nơi xây dựng giếng nước Việt Nhật của Công ty Nước sạch Hà nội phục vụ cho sinh hoạt của người dân.

Đây cũng là nơi tụ tập của các đối tượng xã hội phức tạp gây mất an ninh trật tự khu vực. Với mong muốn tạo lập một điểm nhấn văn hóa du lịch, giải trí lành mạnh cho Thủ đô Hà Nội nói chung, quận Long Biên nói riêng và tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bè bạn thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển nghành Du lịch.

Nắng Sông Hồng cũng đã tạo được nhiều giá trị được cộng đồng đánh giá cao. Rất nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi dân gian được tái hiện và biểu diễn miễn phí cho các cháu thiếu nhi, người dân, du khách trong và ngoài nước vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 13h30 trưa đến 20h30 tối.

Các loại hình văn hóa như: Múa rối nước, Hát Quan họ, Hát Chầu văn, Hát Chèo, Hát Xẩm, Kiến trúc thuần Việt cổ đặc thù như Cổng làng, Thủy đình đều có mặt trong khuôn viên của Nắng Sông Hồng.

Khi bắt đầu triển khai Nắng Sông Hông, chúng tôi đã tìm hiểu lịch sử và thực hiện cải tạo dựa trên hiện trạng cũ. Từ ngày có Nắng Sông Hồng, bác Tổ trưởng nơi Nắng Sông Hồng kinh doanh và phát triển các giá trị truyền thống đã nhận xét: Người dân quanh khu vực rất phấn khởi vì các cháu có khu vui chơi, các cụ có nơi đi dạo… Bên cạnh đó, 1/2 lao động đang làm việc tại Nắng Sông Hồng là người dân tại địa phương. Bà con trong khu vực rất rất yên tâm vì con cháu mình vừa được làm gần nhà, lại được làm việc trong một môi trường lành mạnh, văn hóa.

Nắng Sông Hồng đã thật sự trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tại đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện văn hóa lớn tầm cỡ quốc gia như: Vòng Chung khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014 do Báo Tiền Phong tổ chức; Chương trình ra mắt Truyền hình Quốc hội: Mùa Xuân Cảm Xúc do Truyền hình Quốc hội và Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 2015; Chương trình Ăn Tết Việt mừng xuân Ất Mùi do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2015; Chương trình Đêm hội Champion League 2015 do UEFA và Heineken tổ chức; Chương trình truyền hình “Trò chuyện cuối năm” của Truyền hình Quốc phòng tổ chức năm 2016…

Ong Hoang Hai Nang Song Hong

Ông Hoàng Hải

Bên cạnh đó, Nắng Sông Hồng cũng là nơi diễn ra hoạt động xây dựng văn hóa của nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị, tổ chức Việt Nam và quốc tế; các hoạt động giao lưu văn hóa của nhiều Đại Sứ và cơ quan Ngoại giao đoàn tại Việt Nam…

Theo quy hoạch chung của Hà Nội, những tuyến bờ sông ở các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ được khuyến khích phát triển không gian cây xanh và du lịch sinh thái. Chính vì vậy, việc phát triển mô hình du lịch sinh thái dân gian gắn liền với cuộc sống của người dân. Đây cũng là một trong những nguyện vọng lớn nhất của Nắng Sông Hồng. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan có thẩm quyền sẽ khuyến khích, giúp đỡ chúng tôi mở rộng mô hình này.

Ngay từ lúc bắt đầu triển khai Nắng Sông Hồng, chúng tôi đã có cam kết nếu nhà nước thu hồi đất để phục vụ an ninh quốc phòng, quy hoạch chung của Hà Nội, chúng tôi sẽ chấp hành và tự động tháo dỡ. Chúng tôi xin khẳng định: Hoạt động của Nắng Sông Hồng không làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người dân mà còn làm cho cảnh quan của người dân trong khu vực tăng lên, tạo được giá trị văn hóa tinh thần, tạo thành điểm đến thu hút du khách. Thông qua diễn đàn này, chúng tôi mong muốn các phương tiện truyền thông đại chúng có cái nhìn khách quan, có đánh giá xây dựng để làm sao phát triển được thêm các mô hình văn hóa cộng đồng, góp phần vào phát triển xây dựng đất nước.

Bạn đọc Huệ Minh (Hải Phòng)

– Như ông Hải có trao đổi, điểm nhấn của Nắng Sông Hồng là biểu diễn múa rối nước miễn phí cho người dân. Vậy theo ông Giao, việc kết hợp của các doanh nghiệp để phát huy bản sắc văn hóa trong các sản phẩm du lịch hiện đã nhuần nhuyễn chưa?

HVS_8259

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao: Tôi ủng hộ sự tồn tại của Nắng Sông Hồng bởi nó phục vụ cho thiếu nhi. Múa rối nước là phục vụ thiếu nhi. Hiện ở Hà Nội có rất ít khu vui chơi cho thiếu nhi, Nắng Sông Hồng đã có khu vui chơi cho các em thiếu nhi. Điều đó là đáng mừng. Khi các cháu đến đây không chỉ xem mà còn được thử điều khiển rối. Đó là điều mà tôi rất ủng hộ Nắng Sông Hồng. DN làm văn hóa truyền thống thì rất ít bởi tính kinh tế của nó không cao. Trong khi Nhà nước không thể làm hết được. Vậy mà Nắng Sông Hồng đã làm được điều đó.

Bạn đọc Hoàng Thảo – homthu: thao.hoang@gmail.com

Chúng ta có giải pháp như thế nào để kêu gọi nguồn lực xã hội, nhất là từ các doanh nghiệp để đầu tư cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Vậy ở góc độ quản lý, theo ông Hùng, chúng ta phải làm sao để phát huy những giá trị văn hóa này trong bối cảnh thông tin đang tràn lan, khó kiểm soát? 

Ông Nguyễn Văn Hùng: Thời gian qua, báo chí thông tin về câu chuyện Phủ Thành Chương với những khó khăn của gia đình anh Chương trong việc kinh doanh để bảo tồn, duy trì lâu dài công trình văn hoá mà gia đình anh đã vun đắp nhiều năm nay. Thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Tôi cho rằng Nhà nước cần sớm nghiên cứu và có những giải pháp giúp cho hoạ sĩ Thành Chương tháo gỡ khó khăn.

Lắng nghe các ý kiến của DN trong buổi toạ đàm hôm nay, chúng tôi chia sẻ những điều các DN vừa nói, làm sao để khuyến khích các DN tham gia vào xây dựng công trình văn hoá. Đây là điều chúng tôi cũng đang băn khoăn.

Nguyen Van Hung

Ông Nguyễn Văn Hùng

Bản thân chúng tôi làm công tác tham mưu và định hướng truyền thông nhưng để có định hướng truyền thông đúng về những vấn đề mà báo chí nêu ra thì rất cần thông tin từ cơ quan chức năng liên quan. Tôi rất mừng gần đây đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm tới DN, đặc biệt là DN tư nhân và ưu tiên phát triển DN vừa và nhỏ. Đây là một trong những động lực và tạo tiền đề để DN tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Báo chí cũng cần theo dõi, phản ánh những thông tin cụ thể để có thể đưa thông tin cụ thể chính xác tới cơ quan chức năng. Báo chí nên đồng hành với DN và khuyến khích DN phát triển. Với sự kiện Tổng thống Obama sang thăm và có bài phát biểu đã một lần nữa đề cao giá trị văn hoá Việt và điều đó cho chúng ta thấy người nước ngoài cũng đã biết việc nâng cao văn hoá du lịch là một trong những yếu tố cốt lõi phát triển văn hoá Việt.

Trong các cuộc giao ban hàng tuần, chúng tôi sẽ chia sẻ với báo chí để giúp họ có thể  tiếp cận sâu hơn về vấn đề này, hỗ trợ các DN trong việc phát triển văn hoá du lịch với bản sắc văn hoá Việt. Chúng tôi cũng mong muốn bên Hội quy hoạch và phát triển đô thị có tiếng nói để góp phần tạo nên không gian cho việc xây dựng văn hoá Việt.  Tôi tin rằng Nắng Sông Hồng đã góp vào việc tạo nên không gian vui chơi, phát triển lành mạnh cho người dân và đây là mô hình điển hình để các DN có thể phát triển theo hướng này.

Bạn đọc Phạm Minh (Quảng Ninh)

– Vậy theo ông Chính, có nên mời doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong công tác quy hoạch?

Ông Trần Ngọc Chính: Hội quy hoạch là hội duy nhất được Thủ tướng Chính phủ thành lập cuối cùng vào năm 1998. Với chức năng phản biện chính sách, chúng tôi rất quan tâm đến DN và đã tổ chức nhiều hội thảo liên quan đến quy hoạch có mời các DN tham dự như hội thảo “DN với sự phát triển đô thị VN”. Chúng tôi có trao đổi về các chính sách cho DN và nghe góp ý của DN…

Chúng tôi quy hoạch nhưng không có DN hỗ trợ thì không thể tạo nên các đô thị được. Do vậy, chúng tôi luôn muốn tôn vinh DN, giúp DN tháo gỡ khó khăn. Ví như Nắng Sông Hồng là một ví dụ. Bảo tháng 6/2016 phải phá dỡ Khu du lịc Nắng Sông Hồng. Nếu làm như vậy sẽ không ai dám làm nữa. Thậm chí quốc hội đã phải tìm đến nơi này thì chứng tỏ khu du lịch này phải có thương hiệu. Tôi hy vọng nhà nước đừng có những văn bản mang tính vô cảm đến như vậy.

Ông Hoàng Hải: Ông Chính có nói nhiều đến vấn đề quy hoạch. Tôi cho rằng đây là vấn đề các cơ quan chức năng cần có sự hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Tôi đơn cử khu vực của chúng tôi, nếu thực sự có ngập lụt tại khu vực chúng tôi xây dựng làng văn hóa Nắng Sông Hồng thì trong nhiều năm qua chúng tôi đã không thể hoạt động kinh doanh được. Cốt cao độ của khu vực Nắng Sông Hồng xây dựng là 11,5 mét, trong khu cốt đỉnh lũ trong vòng 10 năm qua là 8,5 mét.

Thực sự nhìn quỹ đất bỏ hoang dọc hai bên bờ sông Hồng chúng tôi rất sốt ruột. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch vùng phân lũ quá chậm và điều đó đã gây ra lãng phí quỹ đất rất nhiều. Trước thực trạng đó, doanh nghiệp chúng tôi chấp nhận mạo hiểm đầu tư khu du lịch kết hợp bảo tồn văn hóa cũng nên được khuyến khích. Chúng tôi cũng xin cam kết, nếu nhà nước thu hồi vì mục đích quy hoạch chung, Nắng Sông Hồng sẽ tự nguyện dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong lúc quy hoạch còn chưa ổn định , quỹ đất còn bỏ hoang, chúng tôi đã khai thác, đưa vào sử dụng mà không ảnh hưởng tới phân lũ, lại đem tới lợi ích cho cộng đồng. Mới đây, khi nắng Sông Hồng tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng, chỉ sau vài ngày, khu đất kế bên đã bị nhiều xe tải đổ phế thải, làm xấu cảnh quan… Chính vì vậy, tôi cho rằng, nếu Nắng Sông Hồng bị dỡ bỏ và trông chờ quy hoạch trong khoảng 5 đến 10 năm nữa thì có lẻ khu đất này lại trở thành hoang phế. Cùng với đó, gần 300 lao động sẽ mất việc làm, doanh nghiệp chúng tôi sẽ phá sản, các đối tác, nhà băng cung cấp tài chính cho chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng…

HVS_8359

Ban tổ chức tặng hoa cho các diễn giả tham gia tọa đàm

– Nếu để nói ngắn gọn nhất, làm thế nào để xây dựng được các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống?

Ông Nguyễn Văn Hùng: Đây là buổi toạ đàm có ý nghĩa và mong rằng trong thời gian tới Báo Diễn đàn Doanh nghiệp khi tổ chức toạ đàm sẽ có thêm các thành phần như nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá tham gia.

Với việc cộng hưởng thêm những tiếng nói này sẽ góp phần hỗ trợ tạo niềm tin và cơ sở pháp lý cho DN phát triển trong lĩnh vực phát triển du lịch kết hợp với phát huy văn hóa truyền thống. Tôi cũng mong rằng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp có sự liên kết với các tờ báo khác để tuyên truyền rộng rãi về vấn đề này.

Ông Trần Ngọc Chính: Tôi đánh giá cao Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, đây là kênh thông tin rất có ý nghĩa với DN và là nơi DN gửi gắm, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng DN.

Ông Hoàng Hải: Cảm ơn Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức tọa đàm hữu ích này chúng tôi có thể nói lên nguyện vọng, tâm tư của mình. Chúng tôi rất yêu văn hóa dân gian, bản sắc dân tộc cho nên dù có khó khăn thế nào chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đi trên con dường của mình đã chọn.

Nhóm PV

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%