(DĐDN) -

Giai đoạn đầu triển khai tham gia BHYT theo hộ gia đình, tỷ lệ tham gia thấp do vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Do vậy, việc đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình sẽ là động lực giúp người dân quan tâm hơn.

Người dân muốn tham gia BHYT phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT

Theo báo cáo nhanh của BHXH các tỉnh đến 31/3/2015, số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình là: 7,7 triệu người tăng 2,9% so với cuối năm 2014. Trong 46 tỉnh có số đối tượng tham gia BHYT giảm, thì chỉ có 17 tỉnh giảm số đối tượng tham gia theo hộ gia đình, 6 tỉnh giảm trên 10% trong tổng số giảm.

Nhiều vướng mắc

Trên thực tế, nhiều hộ gia đình chưa nắm rõ quy định mới. Ngoài ra, người dân muốn tham gia BHYT phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT; Công tác thực hiện quy định của pháp luật về cư trú, tạm trú chưa nghiêm túc, còn nhiều hộ gia đình có thành viên đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài không thực hiện khai báo tạm vắng tại nơi cư trú. Do vậy, khi người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình khó chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT, nhất là với những trường hợp không có nhu cầu mua thẻ BHYT tại nơi cư trú, nhưng không có cơ sở loại trừ khỏi diện tham gia BHYT theo hộ gia đình do cơ quan công an không xác nhận tạm vắng.

Việc lập danh sách theo hộ gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, do UBND xã, phường chưa xác định được đây là nhiệm vụ bắt buộc UBND xã, phường phải lập, đồng thời hướng dẫn chưa cụ thể cho việc bố trí được cán bộ thực hiện… Mặc dù, BHXH VN đã có hướng dẫn tạm thời nhưng quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp những vướng mắc.

Tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT

Để thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ 75% dân số tham gia BHYT năm 2015 và giải quyết vướng mắc trong việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, tại Hội nghị giao ban 5 tháng đầu năm 2015 giữa Bộ Y tế và BHXH VN vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thị Minh đã thống nhất hướng chỉ đạo thực hiện tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai BHYT theo hình thức này.

Theo đó, Bộ Y tế và BHXH VN sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT thấp dưới 60%, nắm thông tin hàng tháng về nhóm tham gia theo hộ gia đình, hộ cận nghèo và lao động trong các khối DN...

Nghiên cứu sửa đổi Công văn số 777 ngày 22/3/2015 của BHXH VN, hướng dẫn một số nội dung thu BHYT theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bỏ quy định hộ gia đình phải xuất trình bản phô tô giấy tạm vắng, giấy ly hôn… Sớm hoàn thiện mẫu lập danh sách và tập huấn cho đại lý, cho người làm công tác lập danh sách BHYT theo hộ gia đình. Tổ chức thu BHYT định kỳ, không bắt buộc đóng phí một lần/năm mà có thể đóng phí định kỳ theo quý hoặc mỗi sáu tháng, tạo điều kiện cho người khó khăn cũng có thể tham gia BHYT. Ban Thực hiện Chính sách BHYT – BHXH Việt Nam phối hợp với Vụ BHYT – Bộ Y tế trình xin ý kiến Thủ tướng việc giao cho trạm y tế xã việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị có hình thức thu phí theo định kỳ với người tham gia theo hình thức hộ gia đình...

M.Thanh