Nha Trang có gì? Phong cảnh tuyệt đẹp? Đúng như vậy. Ẩm thực xuất sắc? Lúc nào cũng sẵn có. Lãng mạn? Chắc chắn rồi. Bãi hoang sơ và đẹp? Chỉ muốn nhẩy xuống biển. Nhưng còn gì độc đáo hơn nữa không?

Danh sách bài viết