Phối cảnh khu thương mại của The Pegasus Riverside

Phối cảnh khu thương mại của The Pegasus Riverside

Dự án The Pegasus Riverside hay còn được biết đến là dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đông Nai” của CTCP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát (Toàn Thịnh Phát) được khởi công từ tháng 9/2014, với diện tích 8,4 ha, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng nhằm cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị khu trung tâm TP. Biên Hòa.

Dự án này được triển khai theo 3 giai đoạn, Toàn Thịnh Phát kỳ vọng đem lại khoảng 460 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2015, Chủ đầu tư đã quyết định tạm ngừng dự án này trước những bức xúc của dư luận về việc dự án lấn sông Đồng Nai. Hiện dự án đang phải dừng cho đến khi UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định xử lý cụ thể những vấn đề liên quan.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Toàn Thịnh Phát, nếu không ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án The Pegasus Riverside, thì chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 751 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3 tỷ đồng. Ngược lại, nếu có thông báo về việc khởi động lại dự án từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền thì Toàn Thịnh Phát sẽ ghi nhận thêm doanh thu và lợi nhuận từ dự án. Theo đó, doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống sẽ đạt 983 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng.

Trong năm 2017, mặc dù doanh thu hợp nhất tăng 20% lên 1.166 tỷ đồng nhưng Toàn Thịnh Phát lỗ sau thuế tới 192 tỷ đồng, tăng gấp 115 lần so với mức lỗ ở năm 2016.

Trong quý I/2018, Toàn Thịnh Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 216 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm nhẹ xuống mức 181,2 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp lên trên 35 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay vẫn được duy trì ổn định ở mức 19 tỷ đồng. Cùng với đó, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều, đạt hơn 18 tỷ đồng. Kết hợp với khoản thu nhập khác tới 3,5 tỷ đồng, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng trong quý I/2018. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 2,8 tỷ đồng, so với mức lỗ ròng gần 14 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý I/2018, tổng tài sản của Công ty tăng từ mức 1.575 tỷ đồng lên 1.594 tỷ đồng, ứng với mức tăng 1%. Trong đó, hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản, đạt 386 tỷ đồng (chiếm gần 25% tổng tài sản), tăng 6% so với đầu kỳ.

Bạn đang đọc bài viết Toàn Thịnh Phát đặt nhiều hy vọng vào The Pegasus Riverside tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,