Tổng doanh số giao dịch liên ngân hàng VND tăng

Tổng doanh số giao dịch liên ngân hàng VND tăng

10/08/2015 9:41 Sáng

(DĐDN) – Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 122.268 tỷ đồng (bình quân 24.454 tỷ đồng/ngày), tăng so với tuần từ 20 – 24/7/2015.

HDBank

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng HDBank

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê tuần từ 27-31/7/2015, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 122.268 tỷ đồng (bình quân 24.454 tỷ đồng/ngày), tăng 29.141 tỷ đồng so với tuần từ 20 – 24/7/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 51.544 tỷ đồng (bình quân khoảng 10.309 tỷ đồng/ngày), tăng 1.789 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Về lãi suất, theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần (đều chiếm 37% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 50% và 30% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần từ 20/7 – 24/7/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm,1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt đến mức 2,95%/năm, 3,35%/năm và 3,97%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 20/7 – 24/7/2015, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,18%/năm ở kỳ hạn 1 tháng. Tuy nhiên lãi suất bình quân tăng ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt là 0,02%/năm, 0,03%/năm và 0,11%/năm.

Châu Huệ

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.9%
 • 5.17%
 • 6.9%
 • 1.72%
 • 20.69%
 • 8.62%
 • 1.72%
 • 1.72%
 • 15.52%
 • 18.97%
 • 6.9%
 • 5.17%