Thúc đẩy liên kết chuỗi

Thúc đẩy liên kết chuỗi

10/01/2017 6:00 Sáng

(DĐDN) – Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2016 – 2020), Việt Nam đang đạt được những thành tựu đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra là 6,2% và là mức cao nhất trong cả giai đoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lý và tiết kiệm, môi trường sinh thái nhiều nơi bị ô nhiễm nặng.

Về nhận thức, tuy đã có chuyển biến, nhưng nhìn chung, nhận thức của xã hội đối với hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững còn hạn chế. Nhận thức của các cấp có thẩm quyền đã có, nhưng chưa được thể hiện cụ thể vào các chính sách. Do vậy, chưa tạo được động lực cho việc phát triển các sản phẩm xanh. Chương trình cấp Nhãn sinh thái cho các sản phẩm xanh đã triển khai được 3 năm, đến nay chỉ có 2 sản phẩm được cấp Nhãn xanh cho một số sản phẩm như đồ gia dụng, văn phòng….

Ngoài ra, mức độ nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đối với các sản phẩm thân thiện môi trường cho thấy chưa có sự quan tâm đáng kể đối với việc tiêu dùng và sản xuất các sản phẩm này. Cụ thể, trong một nghiên cứu cuối năm 2016 chỉ ra rằng 97,5% người được hỏi cảm thấy lo lắng (30%) hoặc rất lo lắng (67,5%) về vấn đề an toàn thực phẩm và chỉ có 2% người tiêu dùng trả lời họ rất tin tưởng các chứng nhận thực phẩm an toàn.

Với góc nhìn của GreenHub, là một doanh nghiệp tham gia vào thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, tôi cho rằng, để củng cố niềm tin và sự ủng hộ đối với thực phẩm an toàn và hữu cơ, một loạt các vấn đề phải được giải quyết như sự tuân thủ của nông dân với tiêu chuẩn sản xuất, quy trình chứng nhận minh bạch và nghiêm ngặt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh đó, lôi kéo sự tham gia của người tiêu dùng vào quá trình đảm bảo chất lượng như hệ thống nhãn lấy người tiêu dùng làm trung tâm và nhân tố quyết định trong chuỗi liên kết, là một trong những phương án giúp củng cố niềm tin của họ vào chất lượng thực phẩm an toàn và hữu cơ. Ngoài ra, cần thêm các liên kết và công cụ bổ trợ về công nghệ thông tin cho cả chuỗi sản xuất và người dùng để đảm bảo minh bạch thông tin.

Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Xanh – GreenHub

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%