Thủ tướng nói rõ

Thủ tướng nói rõ "đừng thành kiến với kinh tế tư nhân".

Tối ngày 3/7, sau khi nghe nhiều ý kiến của các bộ, ngành, địa phương phát biểu và hiến kế các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chúng ta đã đạt một số thành quả trong 6 tháng, “sức khỏe” nền kinh tế khá hơn, các tiêu chí của nền kinh tế tốt hơn, xu hướng kinh doanh tăng.

Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng 6,7% cả năm 2017 thì 6 tháng cuối năm phải đạt mức trên 7,4%. Thủ tướng đánh giá đây là con số rất cao, rất khó khăn, thách thức nhưng có cơ sở. Do đó, Thủ tướng yêu cầu không thể chủ quan, bởi nếu không quyết liệt thì khó thành công.

“Chúng ta không đặt vấn đề tăng trưởng bằng mọi giá mà tăng trưởng số lượng đi liền với chất lượng. Chúng ta phải tìm ra dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực là thế mạnh của Việt Nam như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu…”-Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng cho rằng, cần suy nghĩ làm gì mới cho đất nước, cho quê hương, chứ không chỉ chống đỡ, khắc phục những tồn tại, bất cập mà không nghĩ được gì mới, hoàn thiện thể chế tốt hơn nữa.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm chất lượng. Khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, không để khoảng trống pháp lý, không để quy định chồng chéo, không hiệu quả, khả thi với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giảm thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh trong phạm vi luật cho phép. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng các chương trình hành động để triển khai 3 Nghị quyết về kinh tế của Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đừng thành kiến với kinh tế tư nhân”. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai, tháo gỡ khó khăn, tạo nhận thức và hành động trong triển khai các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.


 Bởi theo Thủ tướng, kết quả kiểm kê bước đầu cho thấy giá trị tài sản khu vực Nhà nước khoảng hơn 300 tỷ USD, trong đó tổng giá trị tài sản của DNNN là trên 200 tỷ USD. Theo tính toán, nếu tăng được 1% hiệu quả sử dụng thì có thêm khoảng 3 tỷ USD, tương đương 1,5% tăng trưởng GDP. Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải xác định được nút thắt, bí bách tồn tại ở chỗ nào để tháo gỡ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành chức năng, các trường đại học, viện nghiên phải đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khu vực tư nhân đang rất thấp.

Thủ tướng chỉ rõ, hiện chúng ta có 600.000 DN nhưng chỉ có 1/3 số DN nộp thuế thu nhập, tức là có lãi, hiệu suất sinh lời trên tài sản chỉ đạt 1,4% trong khi đó tỉ lệ này ở khu vực FDI là 5,9%.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cải thiện hiệu quả khu vực tư nhân, chiếm đến 40% GDP.

Bởi theo kiểm kê bước đầu, tổng giá trị số lượng tài sản của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khoảng 400 tỷ USD, trong đó tài sản cố định của doanh nghiệp tư nhân trên 180 tỷ USD. Và nếu tăng được 1% hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tư nhân thì sẽ có thêm 2 tỷ USD, tương đương 1% tăng trưởng GDP.