(DĐDN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về việc thanh kiểm tra, kiểm toán của các bộ ngành, cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

kiemtradn Thủ tướng chỉ đạo thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không chồng chéo (Ảnh minh họa)

Để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo và phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật. Khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Trước đó, đề cập về một số hạn chế trong pháp luật về thanh tra hiện hành, tại Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh tổ chức tuần qua, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Ban Pháp chế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Điều 37 Luật Thanh tra cho phép cơ quan nhà nước lựa chọn đối tượng thanh tra dựa trên kế hoạch thanh tra; chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành; dấu hiệu vi phạm pháp luật. Song trên thực tế, việc lựa chọn đối tượng thanh tra lại chưa minh bạch, hiệu quả.

“Trên thực tế, một doanh nghiệp có thể phải tiếp 16 - 17 đoàn thanh tra trong một năm. Ngay cả ở một lĩnh vực, đoàn thanh tra này vừa ra thì đoàn thanh tra khác lại vào... doanh nghiệp nào “không biết điều”, “không chịu chi” sẽ bị kiểm tra thường xuyên, ngược lại, doanh nghiệp nào “quan hệ tốt” thì sẽ ít bị hoặc không bị thanh tra” – ông Đậu Anh Tuấn nêu dẫn chứng.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng từng cho biết, theo phản ánh cho thấy còn có những doanh nghiệp bị kiểm tra hàng tuần. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng từng nêu thực tế, qua tập trung thanh tra quản lý nhà nước trong đầu tư cho thấy, có khó khăn lớn là giữa thanh tra và kiểm toán chồng chéo rất nhiều, đến chỗ nào cũng gặp kiểm toán, có khi đến một tỉnh gặp 2 đoàn kiểm toán đang làm việc. Vị đại diện Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hiện nay hoạt động của kiểm toán cũng giống hệt như thanh tra, dẫn đến tình trạng gây khó khăn phiền hà cho địa phương, doanh nghiệp.

Trước yêu cầu nóng bỏng về cải cách hành chính và cải cách tư pháp như hiện nay thì việc quan tâm gỡ bỏ hạn chế, vướng mắc trong công tác thanh tra phải là một trong những ưu tiên nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Linh Nga

>> Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp