(DĐDN) - Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về cơ chế chính sách đối với Khu CNC Hòa Lạc, nền tảng quan trọng để tạo điều kiện cho hoạt động của Khu CNC này.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi đến thăm và làm việc với Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc diễn ra sáng qua 16/2.

Thủ tướng xem mô hình quy hoạch làng CNC Hòa Lạc.

Đến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Ban Quản lý Khu CNC đã bám sát mục tiêu xây dựng Khu CNC Hòa Lạc thành một thành phố khoa học và công nghệ; một đô thị sinh thái và thông minh; là nơi tập trung, liên kết hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Đến nay, Khu CNC Hòa Lạc đã đạt một số kết quả nhất định, đã dần có hình hài của khu CNC.

Tuy nhiên, sau 19 năm hoạt động, hiện Khu công nghệ cao vẫn chủ yếu trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư. Nút thắt chính là do khâu giải phóng mặt bằng quá chậm. Bên cạnh đó, số lượng dự án CNC còn quá ít so với các khu CNC và ngay cả với các khu công nghiệp điện tử. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập từ năm 1998, tại địa bàn huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Sau 2 lần điều chỉnh quy hoạch, hiện Khu công nghệ có quy mô gần 1.600ha. Mục tiêu của khu công nghệ là trở thành một thành phố khoa học và công nghệ, một đô thị sinh thái và thông minh; là nơi tập trung, liên kết hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao… Dự kiến tổng đầu tư cho hạ tầng khu này là 18.000 tỷ đồng, riêng chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng là 6.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách.

Thủ tướng đánh giá, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành nên những yếu tố của một khu công nghệ cao và đã có những đối tác quan trọng đầu tư. Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc giữ vững định hướng của một khu công nghệ cao đặt ra từ đầu và cho rằng, nếu được đầu tư đúng tiến độ, Khu công nghệ cao Hòa Lạc là yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc gia dựa trên đổi mới và sáng tạo; là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Để gỡ "nút thắt" về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội cùng với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc phải giải phóng mặt bằng xong trong năm 2017, “không để kéo dài sang tuổi thứ 21”. Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng phương án bổ sung đủ vốn để giải phóng mặt bằng và tiến tới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu CNC Hòa Lạc.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ, “coi như nhà mình có việc”, “xắn tay áo” trong giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng. Đặc biệt, thành phố cần mở tuyến xe buýt đến khu CNC, tạo điều kiện cho công nhân đi làm, không để một doanh nghiệp phải bỏ ra 30 tỷ đồng mỗi năm cho xe buýt vận chuyển người lao động như thông tin của Tập đoàn FPT. Hà Nội phối hợp với Khu CNC Hòa Lạc xây dựng nơi đây thành trung tâm khởi nghiệp, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học để phục vụ phát triển lâu dài; phối hợp xúc tiến đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ chủ trương ưu tiên tập trung nguồn lực từ nguồn vốn khoa học công nghệ để phát triển nhanh tiềm lực khoa học và công nghệ tại Khu CNC Hòa Lạc, trước mắt tập trung đầu tư phát triển khu nghiên cứu và triển khai. Thủ tướng đồng ý việc Khu CNC Hòa Lạc phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng để xúc tiến đầu tư cấp Chính phủ vào Khu CNC. Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc.

Thủ tướng lưu ý công tác quản lý quy hoạch, quản lý môi trường trong Khu CNC Hòa Lạc để thực sự là CNC trong thời đại mới, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xanh, sạch, phát triển bền vững, thành phố đáng sống để sáng tạo khoa học công nghệ.

Nha Trang