Đơn cử như trường hợp Cty Lê Thành đang xin chuyển một dự án tại quận Bình Tân từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng đã hơn 1 năm nay chưa xong thủ tục, dù pháp lý về đất đai của dự án đã hoàn chỉnh. 

Chỉ riêng bước chấp thuận đầu tư, chúng tôi đã nộp lên Sở Xây dựng, Sở đã trình lên TP nhưng 27 tháng nay DN vẫn chưa nhận được phản hồi của lãnh đạo ban ngành có liên quan.

Có DN BĐS từng phải mất 7 năm mới hoàn thành xong thủ tục pháp lý của một dự án nhà ở xã hội tại TP HCM. Trong khi đó, đầu tư một dự án nhà ở xã hội ở Bình Dương với quy mô 32 ha, DN này chỉ mất bốn tháng đã giải phóng mặt bằng xong 20 ha. Nếu thủ tục hành chính tại TP HCM xong sớm thì chắc chắn tới thời điểm này, DN đã hoàn thiện xong nhà và bàn giao cho khách hàng.

Với quy trình thủ tục như hiện nay thì DN rất khó đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Do đó, đã đến lúc TP HCM cần phải thay đổi về quy trình, thủ tục. Các DN BĐS đều chung nhận định: Để xin đầu tư một dự án phải mất rất nhiều thời gian vì phải chạy qua nhiều sở, ngành để lo thủ tục. Do vậy, DN đề xuất cần phải có một đầu mối “một cửa” để tiết kiệm thời gian và chi phí DN.