Việt Nam thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

Việt Nam thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

26/01/2017 7:02 Sáng

(DĐDN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện các công việc: Truy cập Trang thông tin http://www.xuatnhapcanh.gov.vn hoặc http://www.immigration.gov.vn để khai thông tin theo mẫu; Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ bắt đầu từ tháng 2/2017

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin. Trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

Đối với việc cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, trước khi đề nghị, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải đăng ký tài khoản điện tử và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin để đề nghị cấp theo quy định.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực.

Nghị định cũng quy định cụ thể danh sách 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thời gian thực hiện từ tháng 2/2017 và thí điểm kéo dài trong hai năm. Sau thời gian này, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Minh Nguyên

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%