Trước những hạn chế còn tồn tại của Bộ GTVT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ phải giải trình và có giải pháp xử lý. Đến nay, những vấn đề này đã được Bộ giải quyết như thế nào? Báo DĐDN có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT xung quanh nội dung này.

1 2 3 4 5 6 7 8