Sau 1 tháng làm việc, Quốc hội đã xem xét, thông qua và cho ý kiến về nhiều dự án Luật, dự thảo Nghị quyết quan trọng: Thông qua Luật Quy hoạch, thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Đặc biệt là thô..

Danh sách bài viết
Đọc báo giấy