Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ( SCIC) cho biết đã được Bộ Tài chính chấp thuận kế hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo đó, từ nay đến năm 2020, SCIC sẽ cổ phần hóa và bán vốn tại 5 DN, tiếp tục đầu tư và nắm giữ tại 3 DN, bán vốn cả giai đoạn 137 DN.

Theo kế hoạch mà SCIC đặt ra, trong năm 2017, Tổng công ty sẽ bán vốn tại 107 DN, chủ yếu là các DN có vốn nhỏ, khó khăn không bán được. Tuy nhiên, theo báo cáo, đến hết quý I/2017, SCIC mới bán vốn nhà được được 7 DN, thu về 44 tỷ đồng  bằng 1,2 lần giá vốn. Như vậy, SCIC đang đối mặt với thách thức phải bán vốn được 100 DN nhà nước trong những tháng còn lại, tương đương mỗi tháng phải bán vốn được 10 DN.

Theo ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, trong số 100 DN nhà nước phải bán vốn trong năm nay, có đến 80% là những DN không gây ấn tượng cho các nhà đầu tư nên rất khó bán. Đây là rủi ro và khó khăn rất lớn đối với SCIC.

"Đây cũng chính là nguyên nhân lý giải cho các chỉ tiêu kinh doanh của SCIC thấp trong quý I, tỷ lệ doanh thu trên giá vốn thấp. Chúng tôi đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp kỹ thuật để bán được những DN này mà vẫn bảo toàn được vốn" - lãnh đạo SCIC chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Hồng Hiển - Phó Tổng giám đốc SCIC đánh giá, việc bán vốn hàng năm của SCIC thường sẽ đẩy mạnh vào quý 3-4. Theo ông, cũng có năm việc bán vốn trong quý 1 cho số thu lớn nhưng đó thường là thương vụ được thực hiện cuối năm trước đó và tới quý 1 năm sau tiền mới chuyển về.

SCIC nhìn chung vẫn chỉ là một doanh nghiệp, việc hoàn thành được kế hoạch đặt ra phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thị trường và sự hợp tác tích cực từ các cơ quan, bộ ngành.