Tập đoàn FPT vừa chính thức thông qua phương án thoái vốn từ 85% xuống dưới 50% tại FPT Retail - công ty thành viên vốn được xem là “gà đẻ trứng vàng” lâu nay của FPT.

Cụ thể, theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị FPT, tập đoàn FPT sẽ bán 30% vốn tại FPT Retail (giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% hiện tại xuống 55%) cho các tổ chức đầu tư tài chính. Sau đó, FPT tiếp tục bán tối đa 10% (giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50%) cho nhà đầu tư khác thông qua các công ty chứng khoán.

FPT dự kiến hoàn thành phương án thoái vốn trong năm 2017. Năm 2018, FPT sẽ tiến hành niêm yết FPT Retail trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Tính đến hết 31/12/2016, FPT Retail có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. FPT Retail đang vận hành 453 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc. Năm 2016, FPT Retail là đơn vị có mức tăng tưởng cao nhất FPT. Doanh thu của mảng bán lẻ là 10.585 tỷ đồng, tăng trưởng 35% và lợi nhuận trước thuế là 259 tỷ đồng, tăng trưởng 44,2%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu từ lĩnh vực bán lẻ của FPT đạt 6.193 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. 

Năm 2017, FPT Retail nhắm doanh thu tăng 27,5% và tăng trưởng lợi nhuận trên 40%. Để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại điện tử và tiếp cận khách hàng theo mô hình kinh doanh mới (ví dụ như hợp tác với Vinamilk kinh doanh sản phẩm sữa).

Bên cạnh việc thoái vốn tại khối bán lẻ, FPT lại tăng vốn tại Khối công nghệ để nâng cấp campuses và đầu tư R&D. Nguồn vốn sẽ từ lợi nhuận sau thuế giữ lại của FPT Software 3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%, ngày chốt danh sách cổ đông 18/08/2017, ngày chi trả cổ tức 31/08/2017.

Theo thông tư 202/2014/TT-BTC, Công ty mẹ thoái một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát, trường hợp có lãi sẽ được ghi nhận lãi thoái vốn tại doanh thu hoạt động tài chính trên BCTC hợp nhất. Ngoài ra, theo thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế suất cho hoạt động chuyển nhượng vốn là 22%.

Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) ước tính nếu FPT giảm tỷ lệ sở hữu là 35% tại FPT Retail thì EPS - lợi nhuận (thu nhập) tính trên mỗi cổ phiếu FPT tăng thêm 1.131 đồng/cp.

 

Phân tích biểu đồ kỹ thuật của BSC cho thấy, xu hướng hiện tại vận động trong kênh giá tăng trung và dài hạn (vùng hỗ trợ hiện tại 45,6) ; chỉ báo MACD bật mạnh cắt lên MACD, đang trong xu hướng vượt qua chỉ báo chậm và đang trên mốc 0. RSI cũng đang trong xu hướng tăng củng cố cho xu hướng tăng của FPT. Thanh khoản trung bình 900,000 đơn vị / phiên, thanh khoảng trong vài phiên gần đây đều đạt mốc trên 1,2 triệu cổ phiếu cho thấy sự mở rộng của dòng tiền.

Cổ phiếu FPT có xu hướng bật tăng trở lại sau quá trình điều chỉnh test lại thành công đáy cũ vùng 45,6 và tiến về vùng đỉnh cao nhất trong năm 2017. Xu hướng vận động trong kênh giá hình thành từ cuối tháng 4/2017. Do đó, nhà đầu tư có thể canh mua tại vùng giá hiện tại với kỳ vọng FPT sẽ thành công xác lập vùng đỉnh mới sau khi vượt thành công đỉnh cũ 49,5 và điểm mua hợp lý giá 48-49 giá kỳ vọng 53,2.