(DĐDN) - qn-copyĐối với chính sách thuế, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính cũng như tổng cục thuế đã giải quyết vấn đề cải cách hành chính rất tốt đem lại sự hài lòng cho DN. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cụ thể từng nội dung của DN thì vẫn còn nhiều vướng mắc.

Ví dụ như đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), giá tính thuế được trừ chiết khấu thương mại nhưng riêng quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) lại không đề cập vấn đề đó cho nên trong quá trình thực hiện DN rất lúng túng.

Mới đây, Cục thuế TP HCM đã có văn bản trả lời cho DN là giá tính thuế TTĐB được khấu trừ chiết khấu thương mại. Thế nhưng, ngày 10/11/2016, Tổng Cục thuế có văn bản trả lời Cục thuế Hải Phòng: “Đối với thuế TTĐB, doanh thu tính thuế không được trừ chiết khấu thương mại". Như vậy, có sự bất nhất giữa Tổng Cục thuế và cục thuế địa phương.

Gần đây nhất, một vị Vụ trưởng của của Bộ Tài chính đã trả lời rằng thuế TTĐB được chiết khấu thương mại, nhưng mới chỉ là nói miệng, DN chưa nhận được văn bản nào khẳng định việc này. Chúng tôi mong rằng, Bộ Tài chính cần sớm có văn bản trả lời chính thức và bản thân các DN mong muốn giá tính thuế TTĐB phải trừ chiết khấu thương mại. Nó cũng giống như doanh thu tính thuế GTGT, cũng là những mặt hàng, những sản phẩm của DN tiêu thụ. Tôi mong có sự đồng nhất để DN dễ thực hiện.

Về vấn đề hoàn thuế cho các DN, ngành dọc của ngành thuế nên xâu chuỗi các văn bản trả lời của các địa phương cũng như ý kiến của các DN. Nếu các DN có ý kiến hoặc cục thuế địa phương có văn bản tới Tổng Cục thuế thì Tổng Cục thuế nên quy định rõ thời gian và xác định rõ các trách nhiệm để kịp thời trả lời cho DN.

Nếu kéo dài thời gian hướng dẫn trả lời thì DN không biết đường nào mà thực hiện. Trong khi đó, DN nào thực hiện sai thì ngành thuế xử phạt ngay hoặc áp dụng các cơ chế về mặt pháp luật… gây khó cho các DN..

Trần Ngọc Phương - Phó TGĐ Tài chính Cty CP Đường Quảng Ngãi