Ngân hàng NCB vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  bất thường năm 2017. Theo đó, cuộc họp này nhằm bổ sung thành viên HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ 2015-2020...

Theo đó, ngày 28/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào tháng 10/2017, ngày và địa điểm tổ chức sẽ được ngân hàng thông báo sau. Nội dung quan trọng của đại hội sắp tới là bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên bầu dự kiến 03 thành viên.

Được biết, ngày 2/8, HĐQT NCB công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao.Theo đó, HĐQT NCB đã bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/8/2017, đồng thời thực hiện thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hồng Phương.

Trong thời gian chờ đợi NHNN phê duyệt chức danh tổng giám đốc đối với ông Lê Hồng Phương, HĐQT NCB thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc của NCB kể từ ngày 2/8.

NCB cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, kết thúc quý II/2017, lợi nhuận thuần của NCB đạt 68,4 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí trích lập dự phòng 37 tỷ đồng và 35 tỷ đồng chi phí xử lý nợ xấu theo đề án tái cấu trúc...

Tính ra, nửa đầu năm 2017, NCB vẫn lãi trước thuế 8,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1 tỷ đồng so với năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của NCB đạt 63.199 tỷ đồng, giảm 8,4% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 27.574 tỷ đồng, tăng 8,8%. 

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của NCB đến hết ngày 30/6/2017 đạt 3.202 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 43.618 tỷ đồng, tăng 4,4%. Đáng chú ý, huy động liên ngân hàng (gồm tiền gửi của các TCTD khác và tiền vay các TCTD khác) giảm gần một nửa sau 6 tháng, từ mức 20.697 tỷ đồng về mức 11.880 tỷ đồng...