(DĐDN) - Theo ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long: Tập trung thu hút các nhà đầu tư hàng đầu, chiến lược trong nước và ngoài nước đến đầu tư tại địa bàn Thành phố, nhất là lĩnh vực du lịch, thương mại chính là động lực thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ông Hà cho biết: Thành phố đã xác định mục tiêu của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính phục vụ, của dân, do dân và vì dân. Thành phố Hạ Long đã thực hiện cải cách hành chính theo hướng tách các hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng với các hoạt động công quyền, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Tổ hợp dự án du lịch, giải trí Công viên Đại dương Hạ Long của Tập đoàn Sun Group tại thành phố Hạ Long

- Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, xin ông cho biết kết quả thực hiện của thành phố trong năm vừa qua?

Thứ nhất, công tác kiểm soát TTHC được chú trọng, thường xuyên tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và các phường để cắt giảm thời gian giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bãi bỏ các TTHC, yêu cầu không phù hợp. Hiện nay, 100% các TTHC được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Thành phố đã cung cấp 170/234 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và 16/73 dịch vụ công mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết các phường.

Thứ hai, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công. Năm 2016 Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận trên 77.000 lượt tổ chức, công dân tới làm việc; tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết ước đạt 77.300 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 97%. Qua tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân tới giao dịch TTHC, mức độ hài lòng đạt 98%. Đồng thời, thành phố đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, đến thời điểm hiện nay đã đưa vào sử dụng tại 13/20 phường để phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của nhân dân. Đối với 07 phường còn lại, thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 3/2017.

Thứ ba, đẩy mạnh việc cải cách tổ chức bộ máy gắn với việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thông qua việc thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của Thành phố, đồng thời tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC và khuyến khích CBCCVC tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Điều đó có tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư thưa ông?

Công tác CCHC của Thành phố được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả (Chỉ số CCHC của Hạ Long xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2014, 2015), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố được cải thiện và đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.

- Hạ Long được xác định là trung tâm động lực phát triển của tỉnh, thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần, theo ông đâu là nền tảng để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra?

Thành phố Hạ Long hội tụ nhiều yếu tố để đẩy mạnh phát triển du lịch. Đây là trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội của tỉnh, có Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, có 06 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt, 03 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 43 di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng đã được kiểm kê, đưa vào danh mục quản lý cùng nhiều khu, điểm tham quan, du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.

Những năm gần đây thành phố đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược với những dự án lớn về du lịch trên địa bàn tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng phong phú trên địa bàn (Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (Tập đoàn Sun Group), Trung tâm thương mại Vincom center, khu tổng hợp nghỉ dưỡng khách sạn ressort 5 sao tại đảo Rều (Tập đoàn Vingroup), Times Garden - khu hỗn hợp chung cư cao tầng, phố thương mại mua sắm cao cấp (Tập đoàn My Way), khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long...).

Trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện có 595 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có trên 100 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao.

Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 595 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có trên 100 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao; 500 tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, trong đó có 169 tàu lưu trú nghỉ đêm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch... Do đó, tổng khách du lịch đến Hạ Long giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân gần 5,9% năm, trong đó khách quốc tế tăng 5,95% năm. Tổng doanh thu tăng bình quân 18,3% năm. Năm 2016, tổng khách du lịch đến Hạ Long đạt 6,14 triệu lượt tăng 7,2% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế là 2,62 triệu lượt). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.479 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

- Một trong những yêu cầu cấp thiết đối với Hạ Long là phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thành phố có giải pháp gì thưa ông?

Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” là xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế bền vững. Thành phố đã xác định rõ một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch chung xây dựng; Quy hoạch bảo vệ môi trường...

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là phục vụ tăng trưởng xanh (trong các ngành thương mại, du lịch, kinh tế biển...); thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài xây dựng các cơ sở đào tạo chất lượng cao, đa ngành tại Thành phố.

Thứ ba, khai thác có hiệu quả truyền thống, văn hoá, lịch sử, cảnh quan; thương hiệu quốc tế của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long...

Thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó trước hết là tạo bước đột phá xây dựng các công trình có tính chất động lực như đường cao tốc, hệ thống bến cầu cảng, các trung tâm thương mại, du lịch đẳng cấp, một số thiết chế văn hoá mang tính khác biệt để phát triển du lịch.

Thứ năm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phải làm tốt hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng đồng bộ...

Thứ sáu, tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; triển khai đào tạo công dân điện tử. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không phù hợp trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ bảy, nhu cầu tư cho phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, cùng với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước hình thành và phát triển kinh tế tri thức. Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nhu cầu về nguồn lực để thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng xã hội tạo nền tảng cho phát triển kinh tế rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách có hạn. Do vậy, thành phố xác định được tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực từ xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho phát triển. Bởi vậy, tập trung thu hút các nhà đầu tư hàng đầu, chiến lược trong nước và ngoài nước đến đầu tư tại địa bàn thành phố, nhất là lĩnh vực du lịch và thương mại chính là động lực thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

 Lê Trang - thực hiện

>> Quảng Ninh: Tiềm năng lớn, dư địa mở