Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua (2012- 2017), Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa đã vượt lên mọi khó khăn, xây dựng hiệp hội vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia và coi hiệp hội thực sự là ngôi nhà chung đem lại nhiều quyền lợi cho hội viên. Từ chỗ có 31 hội viên đầu nhiệm kỳ, nay phát triển lên 140 hội viên và đã thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện là 170 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên trên 480 doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển về số lượng và quy mô, năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh được nầng lên. Năm 2016 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 25 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động. Năm 2017, các chỉ tiêu trên ước vượt từ 15% đến 20%.
Cùng với sự lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả, 5 năm qua, các doanh nghiệp thành viên đã tham gia nhiều phong trào xã hội, hoạt động từ thiện. Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa đã xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, ủng hộ lũ lụt, người nghèo hàng tỷ đồng; trao học bổng cho  học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; phụng dưỡng tròn đời 12 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện...
1.	Tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc trên địa bàn huyện

Nhiệm vụ mới 2017- 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa phấn đấu kết nạp và phát triển hơn 300 hộ viên, 100% hội viên tham gia các phòng trào thi đua, xây dựng hiệp hội lớn mạnh, đón nhận, đáp ứng công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hiệp Hội doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa sẽ là cầu nối gắn kết các cơ quan chức năng của Nhà nước với doanh nghiệp, vì quyền lợi và lợi ích của cộng động doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban chấp hành mới và  Doanh nhân Hán Thành Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa khóa II (nhiệm kỳ 2017- 2022).