Để tiếp nhận các phản ánh và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, VP UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 60/TB-UBND thông báo Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017.

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá năm 2017.

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá năm 2017.

Cùng tiếp doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Trưởng Ban QL KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cùng các ngành, đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ mời thêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá cùng dự.

Lịch tiếp doanh nghiệp sẽ được triển khai bắt đầu từ ngày 21/4/2017 tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hoá (số 45B, Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá).

Trong trường hợp trùng với ngày nghỉ thì sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp vào ngày làm việc liền kề.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND (phải) và ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (phải) và ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp

 

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo VP UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Ngoài việc tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh định kỳ theo quý, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cùng với các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp hàng tháng để lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Đây là một điểm mới, thể hiện sự quyết tâm của UBND tỉnh Thanh Hoá trong việc thực hiện Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”.