Tại ký kết chuyển giao Công ty Tài chính TechcomFinance cho đối tác Hàn Quốc

Tại ký kết chuyển giao Công ty Tài chính TechcomFinance cho đối tác Hàn Quốc

Vào cuối quý 3/2017, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHHMTV Tài chính Kỹ thương cho Công ty TNHH Thẻ Lotte.

Ngày 12/3, buổi lễ kết thúc giao dịch đã được diễn ra cùng sự có mặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Hai bên đã hoàn tất các thủ tục ký kết giao dịch chuyển nhượng. Việc Techcombank chuyển nhượng giấy phép kinh doanh và tài sản TechcomFinance cho đối tác Hàn Quốc là một phần trong kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng nhằm tập trung sức mạnh vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã phát hành ngày 28/2/2018, xét về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng thu nhập hoạt động trong năm của công ty TechcomFinance đạt28,7 tỷ VND, tổng chi phí hoạt động trong năm là 7,1 tỷ VND. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm của TechcomFinance đạt 22,5 tỷ VND.

Bạn đang đọc bài viết Techcombank chuyển giao công ty tài chính cho đối tác Hàn Quốc tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,