Theo ông Diệp, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ đảm bảo hài hòa giữa người lao động và chủ sử dụng. Ông Diệp cũng cho biết, hiện nền kinh tế đã vận hành theo cơ chế thị trường. Nên tiền lương, tiền công, phúc lợi của người lao động phải dựa trên đối thoại, thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. 

Cơ chế của Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng dựa trên đối thoại để tìm ra điểm chung, không phải quá nhấn mạnh vào tăng lương để đạt mức sống tối thiểu theo Bộ Luật Lao động.

“Với tư cách cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi mong muốn giới sử dụng lao động và người lao động thương lượng đạt điểm cân bằng cho tăng lương tối thiểu năm sau. Mong mọi thành quả phát triển kinh tế - xã hội đều được chia sẻ giữa DN và người lao động”- ông Diệp nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng tiền lương, việc bàn tăng lương tối thiểu vùng là cơ chế thương lượng, không phải để các bên “mặc cả”.

Bạn đang đọc bài viết Tăng lương tối thiểu vùng không phải để “mặc cả” tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,