Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia về tăng lương tối thiểu vùng 2018

Ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ LĐ – TBXH, Chủ tịch HĐTLQG

Hôm nay, các thành viên đều hy vọng các thành viên sẽ đi tới kết quả chung cuối cùng. Hai phiên vừa qua thể hiện thiện chí của các bên. Việc chênh lệch về mức đề xuất là điều bình thường. Khi thương lương và tới điểm chung, các bên đều có quyền đưa ra ý kiến của mình.

Theo ông Doãn Mậu Diệp, chỉ số lạm phát, tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Phương án ban đầu chênh 8%, tới nay chỉ 3%. Hiện cả 2 bên đều đang cân nhắc và tính toán để có đi tới phương án cuối cùng cho mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018.

Nói về mức sống tối thiểu, ông Diệp cho rằng: Việc xác định mức sống tối thiểu cần dựa trên nhu cầu lương thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm. Hai bên đều có phương án tính toán về mức sống tối thiểu riêng của mình.

“Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa lương tối thiểu và mức sống tối thiểu là vấn đề chung của các quốc gia. Ngay cả ở Châu Mỹ, lương tối thiểu vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu” - ông Doãn Mậu Diệp nói.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

"Đề xuất của chúng tôi khoảng 5%. Việc tăng lương tối thiểu vừa giúp tăng mức sống của người lao động nhưng cũng phải đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển, đảm bảo hài hoà 2 bên" - ông Hoàng Quang Phòng nói.

Cũng theo ông Phòng, qua 7 tháng đầu năm 2017, hơn 73.000 doanh nghiệp được thành lập mới và cũng có 50.000 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động. Như vậy tính trung bình cứ 3 DN thành lập mới thì có 2 doanh nghiệp giải thể. “Chúng tôi không muốn câu chuyện này tái diễn và gia tăng”. – ông Phòng nói.

Ông Phòng cho rằng, ngay cả khi lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu thì điều kiện sống của người lao động chưa chắc đã tăng và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

“Mức sống của người lao động không chỉ có lương tối thiểu mà còn dựa vào các yếu tố khác nữa. Thực tế lương tối thiểu mới đáp ứng được 90% mức sống tối thiểu. Chúng tôi mong muốn người lao động phải phấn đấu hơn trong công việc, nâng cao trình độ tay nghề, kỷ luật lao động và năng suất lao động. Qua đó có thêm tiền thưởng về năng suất lao động, thưởng cải tiến kỹ thuật, chế độ phúc lợi xã hội khác mà chủ doanh nghiệp mang lại. Chỉ có sự cố gắng của 2 bên thì mức sống của người lao động mới có thể tăng lên được" - Ông Phòng nói.

Cũng theo ông Phòng, tuần qua, VCCI đã thực hiện khảo sát nhanh các hiệp hội. "Tuy nhiên quan điểm của đa số là giữ nguyên không tăng. Đây là điều có tác động lớn tới quyết định của VCCI trước khi vào họp".

Đại diện VCCI tại cuộc họp nói: "Chúng tôi đã động viên các DN cần chia sẻ với người lao động trong điều kiện hiện nay. Chúng tôi khẳng định không thể không tăng nhưng tăng nhưng tăng mức nào thì cần đàm phán cụ thể".