Bộ Chính trị vừa công bố quyết định về luân chuyển bố trí cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) luân chuyển, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.