Quốc hội và Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để góp phần hình thành thị trường mua bán nợ hoạt động hiệu quả ở VN. Thế nhưng, hiện vẫn còn một số vướng mắc chưa có lời giải.

2 3 4 5 6 7 8 9