Các ngân hàng đã hướng tới khách hàng nhiều hơn, quan tâm đến sự trải nghiệm thực tế của khách hàng thay vì mải mê “đánh bóng tên tuổi” và mở rộng phạm vi hoạt động.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8