So với phương án cổ phần hóa (CPH) cách đây 5 tháng thì phần định giá TCty Thương mại Hà Nội thấp hơn 1.200 tỷ đồng (phương án cũ 4.000 tỷ đồng). Với việc sở hữu trong tay nhiều quỹ đất khủng, việc định giá này của Hapro đã sát với thực tế chưa?

Danh sách bài viết
3 4 5 6 7 8 9 10
Đọc báo giấy