Sau 3 năm IPO, dự kiến ngày 30/3 sắp tới UBND TP. Hà Nội sẽ thoái toàn bộ vốn cổ phần còn nắm giữ tại CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind). Huyền thoại quạt điện của một thời bao cấp, nếu được thoái vốn Nhà nước thành công, sẽ hoàn toàn là doanh nghiệp cổ phần tư nhân.

1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy