Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ nhằm thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP.