Hơn 4.400 tỷ đồng là số tiền mà Cty CP cơ điện lạnh (REE) đầu tư vào thủy điện tính đến nay, chiếm tới 71% tổng vốn trong danh mục đầu tư. Vậy, đâu là những thách thức mà DN này đang đối mặt khi vận hành theo mô hình đầu tư mới?

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7