Hiện tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đang được giao dịch với mức P/E forward 2017 ở mức 9,11 lần, thấp hơn khoảng 10% so với P/E của ngành điện hiện nay.

1 2 3