Danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại UBND T.P Thái Nguyên gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực, như: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục - Đào tạo, Công Thương, Quản lý đô thị...

Lãnh đạo tỉnh và T.P Thái Nguyên ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Lãnh đạo tỉnh và T.P Thái Nguyên ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Việc khai trương Cổng dịch vụ công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ; giúp giảm số lượng, chứng từ và dữ liệu khai báo…

Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp T.P Thái Nguyên trong việc quản lý, thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch. Đây là kết quả một phần của việc triển khai Đề án cải cách hành chính T.P Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, T.P thái Nguyên tiếp tục áp dụng, nâng cao sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các cơ quan, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân trên địa bàn.

Được biết, Cổng dịch vụ công trực tuyến của T.P Thái Nguyên có địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn. Đến nay Cổng đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Chính phủ.