Kỷ lục liên tục được tạo nên, để tạo động lực cho những con người đam mê bước tiếp tới những đỉnh cao mới.